Odpustová slávnosť sv. Kataríny

V nedeľu 26. novembra 2017 sa v Rímskokatolíckom kostole v Smolníku konala odpustová slávnosť patróna chrámu v Smolníku sv. Kataríny. Slávnostnú omšu celebroval Mgr. Richard Jurík, správca farnosti Čimhová, odpustovej slávnosti sa už tradične zúčastnili aj členovia a sympatizanti Baníckeho spolku Bratstvo Smolník – Smolnícka Huta, deti s insigniami, ako aj členovia DHZ Smolník. Slávnostnú atmosféru si môžete pozrieť na priložených fotografiách.

BANÍCKY DEŇ 2017

Sobota 02.septembra 2017  bola v našej obci slávnostná – banícka, opäť po roku sa konal BANÍCKY DEŇ, pod záštitou Baníckeho spolku Bratstvo Smolník – Smolnícka Huta, za podpory obce Smolník, obchodnej spoločnosti Lesy Smolník s.r.o., Reštaurácie Alžbetin dom, obce Smolnícka Huta a PS Hekerová. Hlavnou myšlienkou organizovania tejto akcie je zachovávanie baníckych tradícii a zvykov, ktoré sú s našou obcou a jej históriou úzko späté. Tradične sa už Banícky deň začína pietnou spomienkou na miestnom cintoríne, alegorický sprievod obcou za účasti dychovky, mažoretiek, našich krásnych permoníkov s klopačkou, deťmi s insigniami a samozrejme ostatnými účastníkmi sprievodu dodávali Baníckemu dňu tú úžasnú sviatočnú atmosféru. Pozvanie prijali a slávnostného sprievodu sa zúčastnili aj členovia baníckych spolkov zo Spišskej Novej Vsi, Gelnice, Rudnian a Helcmanoviec. Alegorický sprievod sa presunul pred Reštauráciu Alžbetin dom, kde slávnostný deň pokračoval oficiálnou časťou a kultúrnym programom, ktorý pripravili mažoretky Shinning Stars z Prakoviec, dychová hudba Prakovčanka, členovia SZZP a KNS v Smolníku, veľmi milé bolo vystúpenie Sárky a Betky Strakových, ktoré všetkým prítomným predviedli svoj spevácky talent. Karel Gott Revival Morava svojimi krásnymi pesničkami a ľudový rozprávač Jožko-Jožka svojim neopakovateľným a zábavným humorom potešili a rozosmiali všetkých prítomných návštevníkov.  Ozvučenie celej akcie opäť zabezpečovala skupina Motýľ, ktorá vyhrávala do neskorých večerných hodín a zabezpečila dobrú náladu až do konca akcie, keď sa až v neskorých večerných hodinách objavili prvé dažďové kvapky, hoci sme sa aj trošku obávali, že nás prekvapia oveľa skôr…  Trampolína a nafukovacia atrakcia pre tých najmenších, korálkovanie s Ivkou, rôzne predajné stánky, ukážky historických vozidiel od členov Veterán Klub Rožňava, samozrejme dobrý guláš a pivo dotvárali neopakovateľnú atmosféru tejto našej akcie. VĎAKA patrí všetkým, ktorí sa pričinili o to, že aj tohtoročným Baníckym dňom sme vzdali úctu a hold baníctvu a histórii našej obce a prežili sme všetci spolu príjemný deň, kde nechýbali priateľské stisky rúk, spomienky, úsmevy, hudba, dobrá nálada – skrátka všetko to, čo je potrebné k tomu, aby bol náš každodenný život veselší a krajší ….                                                                 hč

Valné zhromaždenie BS Bratstvo Smolník – Smolnícka Huta

V sobotu 10. júna 2017 sa konalo Valné zhromaždenie baníckeho spolku Bratstvo Smolník – Smolnícka Huta na ktorom sa detailne zhodnotila činnosť spolku za rok 2016, prezentovali sa plánované aktivity a akcie pre rok 2017, aby sa neustálo napĺňalo poslanie spolku –  zachovávanie, rozvíjanie, udržiavanie baníckych tradícií, ako aj bohatej histórie našej obce.     hč

10. celoslovenské stretnutie banských miest a obcí Slovenska – NOVÁ BAŇA

V termíne 19. – 21. mája 2017 sa v Novej Bani konalo 10. stretnutie banských miest a obcí Slovenska, ktorého sa zúčastnili aj členovia a sympatizanti Baníckeho spolku Bratstvo Smolník – Smolnícka Huta. Naše deti s klopačkou a insigniami boli ozdobou sprievodu a mali opäť veľký úspech medzi návštevníkmi stretnutia. Členka BS p. Jarmila Kolesárová bola na slávnostnom ceromoniáli ocenená odznakom Ministra hospodárstva SR “Za zachovanie tradícii”. Touto cestou ďakujeme vedeniu obcí Smolník a Smolnícka Huta za finančnú podporu pri úhrade cestovných nákladov. Účasťou na takýchto akciách prispievame k zviditeľneniu a reprezentácii našej krásnej obce Smolník, ktorá má pevné a nezastupiteľné miesto medzi mestami a obcami, ktoré sa môžu pýšiť svojou bohatou históriou. Na priložených fotografiách si vychutnajte očarujúcu atmosféru, ktorá bola v Novej Bani počas celého stretnutia…                                   hč

 

 

 

 

Odpustová slávnosť sv. Kataríny Alexandrijskej

V nedeľu 27.11.2016 sa v našej obci konala odpustová slávnosť sv. Kataríny Alexandrijskej, ktorú celebroval Prelát Ambróz Martin Štrbák – opát premonštrátskeho kláštora v Jasove. Slávnostnej bohoslužby sa zúčastnili aj členovia a sympatizanti Baníckeho spolku Bratstvo Smolník a Smolnícka Huta a členovia DHZ Smolník. Súčasťou bohoslužby bola banícka ofera, samozrejme, nechýbali aj naši permoníci s insigniami. Keďže táto nedeľa bola aj prvou Adventnou nedeľou v úvode bohoslužby sa posväcovali Adventné vence a ten najväčší je umiestnený na námestí, aby všetkým smolníčanom spríjemňoval krásne Adventné obdobie, ktoré teraz prežívame.                             h.č.

Spišská história baníctva vo fotografii a kresbe

Obec Smolník v spolupráci s Baníckym spolkom Bratstvo Smolník a Smolnícka Huta, Baníckym spolkom Spiš a Slovenským technickým múzeom pripravili výstavu Spišská história baníctva vo fotografii a kresbe – Rudňany, Smolník, Novoveská Huta, ktorej vernisáž sa konala v sobotu, 19. novembra 2016 v Reštaurácii Alžbetin dom. Na tejto výstave môžete vidieť veľa zaujímavosti nielen z baníckej histórie nášho regiónu. Výstava je pre širokú verejnosť k dispozícii do 15. decembra 2016 v pondelok až piatok od 11. hodiny do 14. hodiny a počas víkendu od 14. hodiny do 16.00 hodiny. Srdečne Vás všetkých pozývame !  V priloženej fotogalérii nájdete fotografie, kde je zachytená atmosféra vernisáže….                                            hč

BANÍCKY DEŇ 2016

 V sobotu 3. septembra 2016 žila celá naša obec BANÍCKYM DŇOM, ktorý organizovala obec Smolník pod záštitou Baníckeho spolku Bratstvo Smolník – Smolnícka Huta, v spolupráci s obchodnou spoločnosťou Lesy Smolník s.r.o., Reštauráciou Alžbetin dom a obcami Smolnícka Huta a Úhorná. Je dôležité, aby sme všetci zachovávali dedičstvo našich predkov a zároveň udržiavali banícke tradície, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou života v našom krásnom Smolníku…. Aj tohtoročný Banícky deň sa začal pietnou spomienkou a položením venca na miestnom cintoríne, nasledoval alegorický sprievod obcou až pred Reštauráciu Alžbetin dom, kde sa začala oficiálna časť, ktorú aj tohto roku slávnostným vystúpením otvorili úžasné mažoretky z Prakoviec Shinnig Stars (veľmi nás teší, že ich súčasťou sú aj naše smolnícke dievčatká…), po slávnostných príhovoroch nasledoval kultúrny program, ktorý pripravili členovia našich občianskych združení – SZZP a KNS, samozrejme vystúpila aj Seľanka a o 16.00 hodine bolo úžasné, milé, vtipné a veselé vystúpenie skupiny Drišľak. Veľa predajných stánkov s rôznymi hračkami a dobrotami, trampolína, nafukovacia atrakcia, dobrý guláš, chladené pivo, príjemná atmosféra a hlavne veľa návštevníkov boli dôkazom toho, že Banícky deň v našom Smolníku má svoje opodstatnenie ! Ozvučenie celej akcie a hlavne dobrá zábava až do neskorých večerných hodín – to všetko zvládla bravúrne  skupina Motýľ …. V priebehu popoludnia bola k dispozícii aj Historická miestnosť v budove OcÚ, kde si návštevníci mohli pozrieť všetko, čo sa obci Smolník v spolupráci s Baníckym spolkom Bratstvo Smolník – Smolnícka Huta podarilo pripraviť pre návštevníkov z histórie života v našej obci. Veľké ĎAKUJEM patrí všetkým, ktorí akokoľvek prispeli k tomu, že bol opäť aj tohtoročný Banícky deň taký, ako má byť !

P.S.    … hovorí sa, že keď anjeli idú na výlet, svieti slnko a slniečko nám svietilo celý deň –  tak asi na tom skutočne niečo bude…             H.Č.

9. stretnutie banských miest a obcí Slovenska – GELNICA

V dňoch 12.08. až 14.08.2016 sa v Gelnici konalo 9. stretnutie banských miest a obcí Slovenska. Stretnutia sa zúčastnilo 700 baníkov a sympatizantov zo Slovenska, Čiech, Rakúska, Maďarska a Poľska. Členovia Baníckeho spolku Bratstvo Smolník & Smolnícka Huta sa v piatok zúčastnili slávnostného Šachtágu a samozrejme v sobotu slávnostného sprievodu mestom Gelnica až na futbalové ihrisko. Obyvatelia Gelnice, ako aj návštevníci vytvorili počas sprievodu úžasnú atmosféru, naše deti s insigniami a permoníci s klopačkou boli pravidelne odmeňovaní potleskom, dokonca aj sladkosťami. Ich bezprostredné reakcie pri klopkaní na klopačku a zároveň rýchle odbočenie zo sprievodu smerom k stánku s hračkami boli neopakovateľné…  V nedeľu si členovia baníckych spolkov zo Slovenska, Čiech a Poľska v rámci naplánovaných fakultatívnych výletov prišli pozrieť našu krásnu obec, navštívili Rímsko-katolícky kostol, Evanjelický kostol, Obecný úrad, poprechádzali sa po námestí a svoju návštevu zavŕšili na Jazere Úhorná, kde mali pripravené občerstvenie. Na priložených fotografiách si môžete priblížiť atmosféru stretnutia.              H.Č.