BANÍCKY DEŇ 2017

Sobota 02.septembra 2017  bola v našej obci slávnostná – banícka, opäť po roku sa konal BANÍCKY DEŇ, pod záštitou Baníckeho spolku Bratstvo Smolník – Smolnícka Huta, za podpory obce Smolník, obchodnej spoločnosti Lesy Smolník s.r.o., Reštaurácie Alžbetin dom, obce Smolnícka Huta a PS Hekerová. Hlavnou myšlienkou organizovania tejto akcie je zachovávanie baníckych tradícii a zvykov, ktoré sú s našou obcou a jej históriou úzko späté. Tradične sa už Banícky deň začína pietnou spomienkou na miestnom cintoríne, alegorický sprievod obcou za účasti dychovky, mažoretiek, našich krásnych permoníkov s klopačkou, deťmi s insigniami a samozrejme ostatnými účastníkmi sprievodu dodávali Baníckemu dňu tú úžasnú sviatočnú atmosféru. Pozvanie prijali a slávnostného sprievodu sa zúčastnili aj členovia baníckych spolkov zo Spišskej Novej Vsi, Gelnice, Rudnian a Helcmanoviec. Alegorický sprievod sa presunul pred Reštauráciu Alžbetin dom, kde slávnostný deň pokračoval oficiálnou časťou a kultúrnym programom, ktorý pripravili mažoretky Shinning Stars z Prakoviec, dychová hudba Prakovčanka, členovia SZZP a KNS v Smolníku, veľmi milé bolo vystúpenie Sárky a Betky Strakových, ktoré všetkým prítomným predviedli svoj spevácky talent. Karel Gott Revival Morava svojimi krásnymi pesničkami a ľudový rozprávač Jožko-Jožka svojim neopakovateľným a zábavným humorom potešili a rozosmiali všetkých prítomných návštevníkov.  Ozvučenie celej akcie opäť zabezpečovala skupina Motýľ, ktorá vyhrávala do neskorých večerných hodín a zabezpečila dobrú náladu až do konca akcie, keď sa až v neskorých večerných hodinách objavili prvé dažďové kvapky, hoci sme sa aj trošku obávali, že nás prekvapia oveľa skôr…  Trampolína a nafukovacia atrakcia pre tých najmenších, korálkovanie s Ivkou, rôzne predajné stánky, ukážky historických vozidiel od členov Veterán Klub Rožňava, samozrejme dobrý guláš a pivo dotvárali neopakovateľnú atmosféru tejto našej akcie. VĎAKA patrí všetkým, ktorí sa pričinili o to, že aj tohtoročným Baníckym dňom sme vzdali úctu a hold baníctvu a histórii našej obce a prežili sme všetci spolu príjemný deň, kde nechýbali priateľské stisky rúk, spomienky, úsmevy, hudba, dobrá nálada – skrátka všetko to, čo je potrebné k tomu, aby bol náš každodenný život veselší a krajší ….                                                                 hč

Valné zhromaždenie BS Bratstvo Smolník – Smolnícka Huta

V sobotu 10. júna 2017 sa konalo Valné zhromaždenie baníckeho spolku Bratstvo Smolník – Smolnícka Huta na ktorom sa detailne zhodnotila činnosť spolku za rok 2016, prezentovali sa plánované aktivity a akcie pre rok 2017, aby sa neustálo napĺňalo poslanie spolku –  zachovávanie, rozvíjanie, udržiavanie baníckych tradícií, ako aj bohatej histórie našej obce.     hč

10. celoslovenské stretnutie banských miest a obcí Slovenska – NOVÁ BAŇA

V termíne 19. – 21. mája 2017 sa v Novej Bani konalo 10. stretnutie banských miest a obcí Slovenska, ktorého sa zúčastnili aj členovia a sympatizanti Baníckeho spolku Bratstvo Smolník – Smolnícka Huta. Naše deti s klopačkou a insigniami boli ozdobou sprievodu a mali opäť veľký úspech medzi návštevníkmi stretnutia. Členka BS p. Jarmila Kolesárová bola na slávnostnom ceromoniáli ocenená odznakom Ministra hospodárstva SR „Za zachovanie tradícii“. Touto cestou ďakujeme vedeniu obcí Smolník a Smolnícka Huta za finančnú podporu pri úhrade cestovných nákladov. Účasťou na takýchto akciách prispievame k zviditeľneniu a reprezentácii našej krásnej obce Smolník, ktorá má pevné a nezastupiteľné miesto medzi mestami a obcami, ktoré sa môžu pýšiť svojou bohatou históriou. Na priložených fotografiách si vychutnajte očarujúcu atmosféru, ktorá bola v Novej Bani počas celého stretnutia…                                   hč

 

 

 

 

Odpustová slávnosť sv. Kataríny Alexandrijskej

V nedeľu 27.11.2016 sa v našej obci konala odpustová slávnosť sv. Kataríny Alexandrijskej, ktorú celebroval Prelát Ambróz Martin Štrbák – opát premonštrátskeho kláštora v Jasove. Slávnostnej bohoslužby sa zúčastnili aj členovia a sympatizanti Baníckeho spolku Bratstvo Smolník a Smolnícka Huta a členovia DHZ Smolník. Súčasťou bohoslužby bola banícka ofera, samozrejme, nechýbali aj naši permoníci s insigniami. Keďže táto nedeľa bola aj prvou Adventnou nedeľou v úvode bohoslužby sa posväcovali Adventné vence a ten najväčší je umiestnený na námestí, aby všetkým smolníčanom spríjemňoval krásne Adventné obdobie, ktoré teraz prežívame.                             h.č.

Spišská história baníctva vo fotografii a kresbe

Obec Smolník v spolupráci s Baníckym spolkom Bratstvo Smolník a Smolnícka Huta, Baníckym spolkom Spiš a Slovenským technickým múzeom pripravili výstavu Spišská história baníctva vo fotografii a kresbe – Rudňany, Smolník, Novoveská Huta, ktorej vernisáž sa konala v sobotu, 19. novembra 2016 v Reštaurácii Alžbetin dom. Na tejto výstave môžete vidieť veľa zaujímavosti nielen z baníckej histórie nášho regiónu. Výstava je pre širokú verejnosť k dispozícii do 15. decembra 2016 v pondelok až piatok od 11. hodiny do 14. hodiny a počas víkendu od 14. hodiny do 16.00 hodiny. Srdečne Vás všetkých pozývame !  V priloženej fotogalérii nájdete fotografie, kde je zachytená atmosféra vernisáže….                                            hč

BANÍCKY DEŇ 2016

 V sobotu 3. septembra 2016 žila celá naša obec BANÍCKYM DŇOM, ktorý organizovala obec Smolník pod záštitou Baníckeho spolku Bratstvo Smolník – Smolnícka Huta, v spolupráci s obchodnou spoločnosťou Lesy Smolník s.r.o., Reštauráciou Alžbetin dom a obcami Smolnícka Huta a Úhorná. Je dôležité, aby sme všetci zachovávali dedičstvo našich predkov a zároveň udržiavali banícke tradície, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou života v našom krásnom Smolníku…. Aj tohtoročný Banícky deň sa začal pietnou spomienkou a položením venca na miestnom cintoríne, nasledoval alegorický sprievod obcou až pred Reštauráciu Alžbetin dom, kde sa začala oficiálna časť, ktorú aj tohto roku slávnostným vystúpením otvorili úžasné mažoretky z Prakoviec Shinnig Stars (veľmi nás teší, že ich súčasťou sú aj naše smolnícke dievčatká…), po slávnostných príhovoroch nasledoval kultúrny program, ktorý pripravili členovia našich občianskych združení – SZZP a KNS, samozrejme vystúpila aj Seľanka a o 16.00 hodine bolo úžasné, milé, vtipné a veselé vystúpenie skupiny Drišľak. Veľa predajných stánkov s rôznymi hračkami a dobrotami, trampolína, nafukovacia atrakcia, dobrý guláš, chladené pivo, príjemná atmosféra a hlavne veľa návštevníkov boli dôkazom toho, že Banícky deň v našom Smolníku má svoje opodstatnenie ! Ozvučenie celej akcie a hlavne dobrá zábava až do neskorých večerných hodín – to všetko zvládla bravúrne  skupina Motýľ …. V priebehu popoludnia bola k dispozícii aj Historická miestnosť v budove OcÚ, kde si návštevníci mohli pozrieť všetko, čo sa obci Smolník v spolupráci s Baníckym spolkom Bratstvo Smolník – Smolnícka Huta podarilo pripraviť pre návštevníkov z histórie života v našej obci. Veľké ĎAKUJEM patrí všetkým, ktorí akokoľvek prispeli k tomu, že bol opäť aj tohtoročný Banícky deň taký, ako má byť !

P.S.    … hovorí sa, že keď anjeli idú na výlet, svieti slnko a slniečko nám svietilo celý deň –  tak asi na tom skutočne niečo bude…             H.Č.

9. stretnutie banských miest a obcí Slovenska – GELNICA

V dňoch 12.08. až 14.08.2016 sa v Gelnici konalo 9. stretnutie banských miest a obcí Slovenska. Stretnutia sa zúčastnilo 700 baníkov a sympatizantov zo Slovenska, Čiech, Rakúska, Maďarska a Poľska. Členovia Baníckeho spolku Bratstvo Smolník & Smolnícka Huta sa v piatok zúčastnili slávnostného Šachtágu a samozrejme v sobotu slávnostného sprievodu mestom Gelnica až na futbalové ihrisko. Obyvatelia Gelnice, ako aj návštevníci vytvorili počas sprievodu úžasnú atmosféru, naše deti s insigniami a permoníci s klopačkou boli pravidelne odmeňovaní potleskom, dokonca aj sladkosťami. Ich bezprostredné reakcie pri klopkaní na klopačku a zároveň rýchle odbočenie zo sprievodu smerom k stánku s hračkami boli neopakovateľné…  V nedeľu si členovia baníckych spolkov zo Slovenska, Čiech a Poľska v rámci naplánovaných fakultatívnych výletov prišli pozrieť našu krásnu obec, navštívili Rímsko-katolícky kostol, Evanjelický kostol, Obecný úrad, poprechádzali sa po námestí a svoju návštevu zavŕšili na Jazere Úhorná, kde mali pripravené občerstvenie. Na priložených fotografiách si môžete priblížiť atmosféru stretnutia.              H.Č.

Banícky deň 2015

Sobotné ráno 5. septembra 2015 bolo zamračené, upršané, ale aj napriek tomu – bolo sviatočné – BANÍCKE. Opäť po roku bol v našej obci Banícky deň, ktorý organizovala Obec Smolník v spolupráci s Baníckym spolkom Bratstvo Smolník & Smolnícka Huta, s obchodnou spoločnosťou Lesy Smolník s.r.o., s Reštauráciou Alžbetin Dom a s obcou Smolnícka Huta. Banícky deň sa začal už ráno o 10.00 hod. na multifunkčnom ihrisku futbalovým zápasom, ktorého sa zúčastnili družstvá zo Spišskej Novej Vsi, Smolníckej Huty a Smolníka.  O 14.00 hodine bola pietna spomienka na miestnom cintoríne, nasledoval alegorický sprievod obcou až pred Reštauráciu Alžbetin Dom. Slávnostný program otvorili mažoretky Shinning Stars z Prakoviec, po oficiálnej časti nasledoval kultúrny program, ktorý sa páčil asi aj slniečku, lebo po daždi nebolo zrazu ani stopy …. Kultúrny program pripravili členovia KNS a SZZP v Smolníku, mažoretky Shinning Stars, Seľanka, country skupina Kamélie z Gelnice, folklórny súbor Jahodná z Košíc a skupina Motýľ, ktorá zároveň zabezpečovala ozvučenie počas celého Baníckeho dňa. Nezabudli sme ani na našich futbalistov a malou pozornosťou sme všetkých odmenili : víťazov futbalového zápasu – „spišiakov“, na druhom mieste skončili domáci „smolníčania“ a tretia priečka patrila „hutňanom „. V poľovníckej miestnosti Reštaurácie Alžbetin Dom bola pre všetkých návštevníkov, ktorí sa zaujímajú o históriu, pripravená výstava fotografií a rôznych predmetov, ktoré priblížili nielen  baníctvo, ale aj históriu a uplynulé roky života v našej obci. Predajné stánky, cukrová vata, trampolína, nafukovací hrad, chutný guláš,  dotvárali úžasnú atmosféru tohto dňa. Naša úprimná vďaka patrí všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k tomu, že sa aj tohtoročný Banícky deň opäť vydaril !