ZÁPISNICA z výborovej schôdze TJ Baník Smolník

ZÁPISNICA
z výborovej schôdze Telovýchovnej jednoty Baník Smolník konanej dňa 25.06.2016

 1. Výborovú schôdzu otvoril predseda Ing. Jozef Tokarčík a oboznámil členov výboru s programom, ktorý bol jednomyseľne schválený.
  Program:

  1. Otvorenie výborovej schôdze
  2. Vzdanie sa funkcií členov TJ Baník Smolník
  3. Poverenie na zverejnenie výzvy na prevzatie funkcie predseda a hospodár
   1. TJ Baník Smolník na stránke obce Smolník
  4. Diskusia
  5. Záver
 2. Prítomní – podľa prílohy prezenčnej listiny z výborovej schôdze
 3. Vzdanie sa funkcií členov TJ Baník Smolník:
  Predseda: Ing. Jozef Tokarčík
  Hospodár: Kvetoslava Šenkýrová
 4. Výborová schôdza poveruje Ing. Jozefa Tokarčíka na zverejnenie výzvy na prevzatie funkcií predseda a hospodár TJ Baník Smolník na stránke obce Smolník, www.smolnik.sk. Záujemcovia sa môžu hlásiť u p. Ing Jozefa Tokarčíka, kontakt 0911 462 283 alebo na email jozef.tokarcik@gmail.com.
 5. Písomne vyzvať p. Lenku Gallov o vrátenie zakúpených cvičných pomôcok pre ženy – poverená osoba na vybavenie p. Šenkýrová.

Ing. Jozef Tokarčík
predseda TJ Baník Smolník

45. ročník Vianočný stolnotenisový turnaj

Stolnotenisový klub pri TJ Baník Smolník pozýva širokú verejnosť na Vianočný stolnotenisový turnaj, ktorý sa uskutoční dňa 30.decembra 2015 (streda) zo začiatkom o 9:00 hod. v telocvični ZŠ Smolník. Bufet a občerstvenie bude zabezpečené. Hrá sa v týchto kategóriách :

Dvojhra neregistrovaných mužov nad 50 rokov
Dvojhra neregistrovaných mužov do 50 rokov
Dvojhra žien a dievčat
Dvojhra žiakov
Dvojhra registrovaných hráčov
Štvorhra

Časový harmonogram:

8:00 – Prezentácia
8:45 – Žrebovanie
9:00 – Otvorenie a začiatok Vianočného stolnotenisového turnaja

Ceny:
ceny obdržia hráči vo všetkých kategóriach umiestnených na 1. až 3. mieste

Štartovné 0,50 €

Na Vašu účasť sa teší pripravovaný výbor.

Ing. Jozef Tokarčík
predseda stolnotenisového klubu

BANÍCKA BIELA STOPA

V sobotu 21. februára 2015 sa 17 priaznivci bežeckého lyžovania stretli o 9.00 hod. pred Reštauráciou Alžbetin Dom, aby strávili sobotný deň v našom krásnom zasneženom okolí na bežeckom pochode –  “Banícka Biela Stopa”. Trasa viedla po Duchovnej ceste ku Štóskej kaplnke, ďalej ku chate Hegen a späť. Počasie bolo ako stvorené na takúto akciu a dobrý pocit po zvládnutí takejto trasy bol pre všetkých zúčastnených úžasný. Na priložených fotografiách môžete vidieť, že stráviť čas športom a v prírode je skutočne super!

Vianočný stolnotenisový turnaj

Stolnotenisový klub pri TJ Baník Smolník pozýva širokú verejnosť na Vianočný stolnotenisový turnaj, ktorý sa uskutoční dňa 27.decembra 2014 (sobota) zo začiatkom o 9:00 hod. v telocvični ZŠ Smolník. Bufet a občerstvenie bude zabezpečené. Hrá sa v týchto kategóriách :

 1. Dvojhra neregistrovaných mužov nad 50 rokov
 2. Dvojhra neregistrovaných mužov do 50 rokov
 3. Dvojhra žien a dievčat
 4. Dvojhra žiakov
 5. Dvojhra registrovaných hráčov
 6. Štvorhra

Časový harmonogram:

8:00 – Prezentácia
8:45 – Žrebovanie
9:00 – Otvorenie a začiatok Vianočného stolnotenisového turnaja

Ceny:
ceny obdržia hráči vo všetkých kategóriach umiestnených na 1. až 3. mieste

Štartovné 0,50 €

Na Vašu účasť sa teší pripravovaný výbor.

Ing. Jozef Tokarčík
predseda stolnotenisového klubu

Odhlásenie družstiev stolnotenisového oddielu

Uznesením OZ dňa 20.12.2013 bola na rozvoj športu v obci schválená dotácia 2 300,00 eur. Na zastupiteľstve sa zúčastnil predseda TJ Baník Smolník, ktorý od prezentoval v predloženom projekte rozvoj športu v obci jednotlivých oddielov. Tento projekt bol poslancami schválený a bola odsúhlasená vyššia čiastka.
Po informovaní sa predsedu na obecnom úrade, kedy bude dotácia zaslaná, dostal odpoveď, že musí predložiť projekt, hoci projekt bol na verejnom zasadnutí prezentovaný a schválený. Toto sa opakovalo po každej informácií o financiách. Predseda TJ doplnil, resp. ho opravil, čo pri ďalšej informácií zase nebolo v poriadku.
Predmetom Zmluvy č.4/2014 zo dňa 26.9.2014 (po niekoľkých urgenciách vzhľadom nato, že dotáciu treba zúčtovať do 30.12.2014) je poskytnutie dotácie na stolnotenisový turnaj pre stolnotenisový oddiel. Ostatné oddiely sú z poskytnutej dotácie vynechané , hoci projekt bol zameraný na rozvoj športu v obci.
Máme, za to, že ide o účelovú diskrimináciu a šikanu zo strany starostky obce, aby TJ bola zlikvidovaná. Zrejme o šport v obci a reprezentáciu obce v športe nie je zo strany vedenia obce záujem. Akú športovú akciu zorganizovala obec, ak zo schválených 2 300,– eur na rozvoj športu zostalo pre TJ len 300,– eur, alebo bol schválený presun financií na akcie, ktoré sú dôležité len pre VÁS?
Vzhľadom na to, že TJ rátala zo schválenou čiastkou sme nútení odhlásiť všetky naše družstvá zo všetkých súťaží a oznámiť to Východoslovenskému stolnotenisovému zväzu v Košiciach a Oblastnému stolnotenisovému zväzu v Spišskej Novej Vsi, že pre nepoukázanie schválenej dotácie zo strany obce pre nezáujem o šport, nemôžeme sa súťaží zúčastniť, ktorých sa zúčastňujeme skoro 50 rokov v našej obci.

Ing. Jozef Tokarčík – predseda TJ Baník Smolník

Vianočný stolnotenisový turnaj

Stolnotenisový klub pri TJ Baník Smolník pozýva širokú verejnosť na Vianočný stolnotenisový turnaj, ktorý sa uskutoční dňa 28.decembra 2013 (sobota) zo začiatkom o 9:00 hod. v telocvični ZŠ Smolník. Bufet a občerstvenie bude zabezpečené. Hrá sa v týchto kategóriách :

 1. Dvojhra neregistrovaných mužov nad 50 rokov
 2. Dvojhra neregistrovaných mužov do 50 rokov
 3. Dvojhra žien a dievčat
 4. Dvojhra žiakov
 5. Dvojhra registrovaných hráčov TJ Baník Smolník
 6. Štvorhra

Časový harmonogram:

8:00 – Prezentácia
8:45 – Žrebovanie
9:00 – Otvorenie a začiatok Vianočného stolnotenisového turnaja

Ceny:
ceny obdržia hráči vo všetkých kategóriach umiestnených na 1. až 3. mieste

Štartovné 0,50 €

Na Vašu účasť sa teší pripravovaný výbor.

Ing. Jozef Tokarčík
predseda stolnotenisového klubu

Plagát