Funkcia Meno Telefón E-mail
Starosta Radoslav Dlugoš +421 911 889 012
+421 905 848 674
starosta@smolnik.sk
dlugos.radoslav@gmail.com
Zástupca starostu Ján Hvišč
Poslanci PhDr. Margita Brutovská
Ing. Antonín Cicoň
Imrich Džurňák
Norbert Gallov
Alfréd Horváth
Ján Hvišč
Ing. Ľubomír Chromý
Kontrolórka obce Antónia Bőhmová +421 53 48 97 233
Podateľňa  Henrieta Čečová +421 53 4799130 obecnyuradsmolnik@stonline.sk
Ekonóm  Stella Szallayová +421 53 4897227 ekonomsmolnik@mail.t-com.sk
Matrika  Anna Kluknavská +421 53 4897201 matrikasmolnik@mail.t-com.sk

Fax: +421 53 4897201, +421 53 4897227

  Úradné hodiny Obecný úrad Smolník
Pondelok
7:00 –   12:00 12 :30 – 15:00
Utorok
7:00  – 12:00 12:30 –  15:00
Streda
7:00 – 12:00
12:30 – 15:00
Štvrtok
7:00 – 12:00
12:30 – 15:00
Piatok
7:00 – 12:00
12:30 – 15:00

KOMISIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE SMOLNÍK

FINANČNÁ KOMISIA, KOMISIA PRE ROZPOČET A SPRÁVU MAJETKU OBCE

PREDSEDA : Norbert Gallov
ČLENOVIA : Kvetoslava Šenkýrová, Mária Miháliková

 KOMISIA PRE KULTÚRU, ŠPORTOVÉ AKTIVITY, VZDELÁVANIE A ZBOR OBČIANSKYCH ZÁLEŽITOSTÍ

PREDSEDA : Ján Hvišč
ČLENOVIA : Peter Rusnák, Janka Franková, Emília Hviščová, Mgr. Martina Horváthová, Ing. Ľubomír Farkašovský st., Lucia Rusnáková

KOMISIA PRE ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE,  VÝSTAVBU A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

PREDSEDA : Ing .Ľubomír Chromý
ČLENOVIA : Ing. Jakub Mach, Ing. Roland Franko

KOMISIA VEREJNÉHO PORIADKU A RIEŠENIA PRIESTUPKOV

PREDSEDA : Imrich Džurňák
ČLENOVIA : Anna Kluknavská, Marián Starovecký

KOMISIA PRE CESTOVNÝ RUCH A PODNIKATEĽSKÚ ČINNOSŤ V OBCI

PREDSEDA : Alfréd Horváth
ČLENOVIA : Ing. Ľubomír Farkašovský ml., Mgr. Vanda Winkler, Jozef Baran , Otomár Vasilco

KOMISIA PRE OCHRANU VEREJNÉHO ZÁUJMU

PREDSEDA : Ing. Antonín Cicoň
ČLENOVIA : PhDr. Margita Brutovská, Ing. Ľubomír Chromý


Zväčšiť mapu