Funkcia Meno Telefón E-mail
Starosta Radoslav Dlugoš +421 911 889 012 starosta@smolnik.sk
dlugos.radoslav@gmail.com
Zástupca starostu Mgr.Vanda Winkler
Poslanci Ing. Antonín Cicoň
Michal Čermák
Ján Hvišč
Katarína Lendacká
Mgr. Slávka Mrázová
MUDr. Helena Sopková
Ing.Dušan Džurňák
Kontrolórka obce Antónia Bőhmová +421 53 48 97 233
Podateľňa Ing.Lucia Zmijová +421 53 4799130 podatelna@smolnik.sk
Ekonóm  Stella Szallayová +421 53 4897227 ekonom@smolnik.sk
Matrika, správa daní, evidencia obyvateľstva  Anna Kluknavská +421 53 4897201 annakluknavska@smolnik.sk

Fax: +421 53 4897201, +421 53 4897227

  Úradné hodiny Obecný úrad Smolník
Pondelok
7:00 –   12:00 12 :30 – 15:00
Utorok
7:00  – 12:00 12:30 –  15:00
Streda
7:00 – 12:00
12:30 – 15:00
Štvrtok
7:00 – 12:00
12:30 – 15:00
Piatok
7:00 – 12:00
12:30 – 15:00

KOMISIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE SMOLNÍK

FINANČNÁ KOMISIA, KOMISIA PRE ROZPOČET A SPRÁVU MAJETKU OBCE

PREDSEDA :
ČLENOVIA :

 KOMISIA PRE KULTÚRU, ŠPORTOVÉ AKTIVITY, VZDELÁVANIE A ZBOR OBČIANSKYCH ZÁLEŽITOSTÍ

PREDSEDA :
ČLENOVIA :

KOMISIA PRE ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE,  VÝSTAVBU A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

PREDSEDA :
ČLENOVIA :

KOMISIA VEREJNÉHO PORIADKU A RIEŠENIA PRIESTUPKOV

PREDSEDA :
ČLENOVIA :

KOMISIA PRE CESTOVNÝ RUCH A PODNIKATEĽSKÚ ČINNOSŤ V OBCI

PREDSEDA :
ČLENOVIA :

KOMISIA PRE OCHRANU VEREJNÉHO ZÁUJMU

PREDSEDA :
ČLENOVIA :


Zväčšiť mapu