V pondelok 29. januára 2018 navštívil okres Gelnica p. prezident Andrej Kiska –  po návštev okresného mesta  sa konalo pracovné stretnutie p. prezidenta Kisku s niektorými starostami obcí nášho regiónu na pôde OcÚ v Prakovciach. Tohto stretnutia sa zúčastnil aj náš p. starosta Radoslav Dlugoš, diskutovalo sa o problémoch nášho regiónu, tak dúfajme, že “zakliaty svet”, ako nazval p. prezident okres Gelnica bude zmenený na status “krásny svet” a problémy náš všetkých s pracovnými príležitosťami, zdravotníctvom a školstvom budú vyriešené….