Smolník, poludňajšie zvonenie Anjel Pána / Schmöllnitz, Das Mittag-Engel des Herrn-Geläute

Banícky deň 2011

Smolník v máji 2011

Documentary short film about Smolník / ENG subtitles

Dokumentárny film o obci Smolník

Krátky film o Pravoslávnom chráme v Smolníku / Short film about Orthodox Church in Smolník