Najstaršia mestská kniha Smolníka

V utorok 21. marca 2017 sa v Multifunkčnom energetickom a baníckom centre v Spišskej Novej Vsi konala prednáška Mgr. Miroslava Lacka, PhD. – Spišská meď, striebro a železo v stredoveku, ktorej sa zúčastnil tiež starosta obce Smolník Radoslav Dlugoš a aj členovia Baníckeho spolku Bratstvo Smolník a Smolnícka Huta.  Prednáška bola veľmi zaujímavá a v jej závere  starosta obce a Ing. Klaučo pokrstili knihu – Najstaršia mestská kniha Smolník, poďakovali autorovi za jeho prospešnú prácu, ktorá je obrovským prínosom pre zachovávanie histórie nášho Smolníka.

Biologicky rozložiteľný odpad (BRO)

Občania môžu, okrem kompostovania,   biologicky rozložiteľný odpad –  to je trávu, lístie, kvety, drevný odpad zo strihania a orezávania krovín a stromov – max. dĺžka 30 cm, priemer do 3 cm, vypletú burinu, pozberový zvyšky z pestovania, zhnité ovocie a zeleninu, piliny, drevnú štiepku, hobliny –  odovzdať na Zbernom dvore v Smolníku v prevádzkovom čase to je každý piatok od 8,00 hodiny do 16, 00 hodiny.

Väčšie množstvo tohto odpadu /po nahlásení na tunajší úrad/ môžu si občania pripraviť na odvoz v nádobách pri svojom dome v deň jeho odvozu podľa harmonogramu, ktorý je zverejnený na stránke obce a na úradnej tabuli obce. Harmonogram si môžu občania prevziať tiež na tunajšom obecnom úrade.

Upozorňujeme občanov, že je zakázané do tohto odpadu  primiešať iný odpad. V prípade zistenia zmiešania odpadu – služba sa nebude vykonávať.

harmonogram BRO

DOTAZNÍK – Integrovaný systém nakladania s odpadmi

Obecný úrad v  Smolníku v spolupráci s Brantner  Nova, s.r.o. Spišská Nová Ves vykonáva prieskum v rámci projektu Integrovaný systém nakladania s odpadmi.

V rámci tohto prieskumu žiadame občanov, aby svoj záujem o spôsob nakladania s biologicky rozložiteľným odpadom (zelený odpad zo záhrad) uviedli v priloženom dotazníku.

Vyplnený dotazník žiadame odovzdať do 20.3.2017.

Dotazník

III. Reprezentačný ples obce Smolník

V sobotu 11. februára 2017 sa v Reštaurácii Alžbetin dom konal III. Reprezentačný ples obce Smolník, ktorého organizátorom bola obec Smolník v spolupráci s Reštauráciou Alžbetin dom a obchodnou spoločnosťou Lesy Smolník s.r.o.  Usmievavé dámy, elegantní páni, super hudba pod taktovkou skupiny SONET, krásny folklór v podaní FS Jahodná Košice, chutné jedlo, úsmevy, dobrá nálada hostí a hlavne príjemná atmosféra počas celého plesu bola zárukou krásne stráveného večera….                                                                                              h.č.

FAŠIANGOVÁ ZABÍJAČKA

V sobotu 28. januára 2017 sa v našej obci opäť po roku konala v poradí už piata Fašiangová zabíjačka, ktorú zorganizovala obchodná spoločnosť Lesy Smolník s.r.o., Reštaurácia Alžbetin dom, PS Hekerová a obec Smolník.  Pre všetkých návštevníkov boli pripravené chutné zabíjačkové špeciality, fašiangové šišky, škvarkové pagáče, pečená klobása a „Butterpranfain“. O dobrú náladu a príjemnú atmosféru sa postarala skupina GITANO.  ĎAKUJEME všetkým, ktorí prispeli k tomu, že aj tohtoročná fašiangová zabíjačka bola úspešnou a veselou akciou pre všetkých zúčastnených.                                                                                                                                                                                                                          h.č.

OZNAM – odvoz komunálneho odpadu a plastu

Oznamujeme širokej verejnosti, že v pondelok 23.1.2017 nebude odvoz komunálneho odpadu a plastu, ako sa to uvádza v nástennom kalendári, ktorý sme distribuovali občanom, nakoľko došlo k tlačovej chybe. Najbližší odvoz bude v pondelok 30.1.2017. Tlačová chyba je aj 20.2 a 20.3 2017, ostatné mesiace sú v poriadku. Za spôsobené chyby sa ospravedlňujeme, rozpisy, ktoré boli vo formáte A4 na Obecnom úrade sú správne !  V prílohe : kalendar-zberu-odpadu_2017

Banícka biela stopa

V sobotu 21.1.2017 sa v našej obci konala Banícka biela stopa – pochod v bežeckom lyžovaní. Trasa viedla od miesta zrazu – Štóskej kaplnky na Štóske sedlo, Cynderlink, Skorušinú, Cynderlink, Červenú studňu a späť. Počasie bolo skutočne nádherné, zima je tohto roku ako sa patrí, dobrá nálada a aktívny čas strávený v prírode bol určite zárukou príjemne stráveného zimného dňa !                                                                                               h.č.