Odhalenie pamätnej tabule

V nedeľu 18. júna 2017 sa z iniciatívy Konfederácie politických väzňov Slovenska a podpory obce Smolník odhalila pamätná tabuľa, ktorá je venovaná občanom Smolníka odvlečeným do gulagov, nespravodlivo odsúdeným a väzneným, povolaným do Pomocných technických práporov a Táborov nútenej práce v dobe komunistického režimu. Samotnému odhaleniu tabule predchádzala svätá omša v Rímskokatolíckom kostole po skončení ktorej si mohli všetci vypočuť historické fakty z 50-tych rokov.  Prítomným sa pred odhalením tabule prihovorili starosta obce Smolník p. Radoslav Dlugoš, zástupca Ústavu pamäti národa v Bratislave Mgr. František Neupauer, PhD., po odhalení bola tabuľa posvätená vdp. farárom Mgr. Martinom Keruľom. Skúsme sa všetci z histórie poučiť a nezabúdať…

Valné zhromaždenie BS Bratstvo Smolník – Smolnícka Huta

V sobotu 10. júna 2017 sa konalo Valné zhromaždenie baníckeho spolku Bratstvo Smolník – Smolnícka Huta na ktorom sa detailne zhodnotila činnosť spolku za rok 2016, prezentovali sa plánované aktivity a akcie pre rok 2017, aby sa neustálo napĺňalo poslanie spolku –  zachovávanie, rozvíjanie, udržiavanie baníckych tradícií, ako aj bohatej histórie našej obce.     hč

10. celoslovenské stretnutie banských miest a obcí Slovenska – NOVÁ BAŇA

V termíne 19. – 21. mája 2017 sa v Novej Bani konalo 10. stretnutie banských miest a obcí Slovenska, ktorého sa zúčastnili aj členovia a sympatizanti Baníckeho spolku Bratstvo Smolník – Smolnícka Huta. Naše deti s klopačkou a insigniami boli ozdobou sprievodu a mali opäť veľký úspech medzi návštevníkmi stretnutia. Členka BS p. Jarmila Kolesárová bola na slávnostnom ceromoniáli ocenená odznakom Ministra hospodárstva SR „Za zachovanie tradícii“. Touto cestou ďakujeme vedeniu obcí Smolník a Smolnícka Huta za finančnú podporu pri úhrade cestovných nákladov. Účasťou na takýchto akciách prispievame k zviditeľneniu a reprezentácii našej krásnej obce Smolník, ktorá má pevné a nezastupiteľné miesto medzi mestami a obcami, ktoré sa môžu pýšiť svojou bohatou históriou. Na priložených fotografiách si vychutnajte očarujúcu atmosféru, ktorá bola v Novej Bani počas celého stretnutia…                                   hč

 

 

 

 

DEŇ MATIEK

Mama je tá, ktorá ruku nám dáva,
mama je tá, ktorá silu stále máva,
….. je tá, ktorá vieru v sebe nosí
i tá, ktorá bdie, či sme obutí, či bosí…

V nedeľu 7.mája 2017 sa o 14.00 hodine v Reštaurácii Alžbetin dom konalo spoločenské podujatie pri príležitosti Dňa matiek. Po úvodnej básni a slávnostnom príhovore starostu obce Radoslava Dlugoša nasledoval kultúrny program, ktorý pripravili deti zo ZŠ s MŠ, členovia SZZP a KNS v Smolníku. V závere sme si opäť po roku všetci zaspievali spoločnú pieseň, teraz to bola –  „Najkrajšia hviezdička…“ a tešili sme sa spoločne z toho, že aj tí najmenší ju vedeli krásne zaspievať a s hrdosťou a radosťou ju venovali svojim mamičkám ! Skúsme venovať našu lásku, úctu, pozornosť a objatie našim mamičkám a babičkám nielen počas ich sviatku, ale tak často, ako je nám to umožnené a dopriate!                                                                                                       h.č.

 

 

 

Poklona sv. Jozefa

V nedeľu 30. apríla 2017 sa v Rímskokatolíckom kostole sv. Kataríny v Smolníku konala slávnostná bohoslužba – poklona sv. Jozefovi, robotníkovi, ktorého si aj baníci uctievali ako svojho spolupatróna a ochrancu. Slávnostnej bohoslužby sa zúčastnili aj členovia Baníckeho spolku Bratstvo Smolník – Smolnícka Huta, deti s insigniami a tiež členovia DHZ Smolník.

 

 

Najstaršia mestská kniha Smolníka

V utorok 21. marca 2017 sa v Multifunkčnom energetickom a baníckom centre v Spišskej Novej Vsi konala prednáška Mgr. Miroslava Lacka, PhD. – Spišská meď, striebro a železo v stredoveku, ktorej sa zúčastnil tiež starosta obce Smolník Radoslav Dlugoš a aj členovia Baníckeho spolku Bratstvo Smolník a Smolnícka Huta.  Prednáška bola veľmi zaujímavá a v jej závere  starosta obce a Ing. Klaučo pokrstili knihu – Najstaršia mestská kniha Smolník, poďakovali autorovi za jeho prospešnú prácu, ktorá je obrovským prínosom pre zachovávanie histórie nášho Smolníka.

Biologicky rozložiteľný odpad (BRO)

Občania môžu, okrem kompostovania,   biologicky rozložiteľný odpad –  to je trávu, lístie, kvety, drevný odpad zo strihania a orezávania krovín a stromov – max. dĺžka 30 cm, priemer do 3 cm, vypletú burinu, pozberový zvyšky z pestovania, zhnité ovocie a zeleninu, piliny, drevnú štiepku, hobliny –  odovzdať na Zbernom dvore v Smolníku v prevádzkovom čase to je každý piatok od 8,00 hodiny do 16, 00 hodiny.

Väčšie množstvo tohto odpadu /po nahlásení na tunajší úrad/ môžu si občania pripraviť na odvoz v nádobách pri svojom dome v deň jeho odvozu podľa harmonogramu, ktorý je zverejnený na stránke obce a na úradnej tabuli obce. Harmonogram si môžu občania prevziať tiež na tunajšom obecnom úrade.

Upozorňujeme občanov, že je zakázané do tohto odpadu  primiešať iný odpad. V prípade zistenia zmiešania odpadu – služba sa nebude vykonávať.

harmonogram BRO