sv. Mikuláš v našej obci

V utorok 5. decembra 2017 nás opäť po roku navštívil sv. Mikuláš, ktorý spolu so svojimi anjelikmi v Rímskokatolíckom kostole o 18.00 hodine  potešil všetkých prítomných, predovšetkým našich najmenších. V úvode vdp. Mgr. Martin Keruľ porozprával zaujímavé historické fakty o sv. Mikulášovi a potom už dostali priestor prítomné detičky, aby sv. Mikulášovi predniesli básničku, alebo zaspievali pesničku, samozrejme, sladká odmena nechýbala. Potom všetci spoločne rozsvietili vianočný stromček na námestí, ktorý nám bude spolu s Adventným vencom a zapálenými sviečkami spríjemňovať tohtoročné Adventné obdobie. Príjemné a pokojné predvianočné obdobie všetkým!                                                                                                              hč

„ČIERNE SKLÁDKY“

Obec Smolník zabezpečuje pre obyvateľov obce a chalupárov širokú sieť možností legálneho nakladania s odpadmi, ktorého popis je zverejnených aj na webovej stránke obce. Napriek úsiliu obce objavujú sa „čierne skládky“ i v našom katastrálnom území.  Zverejnené snímky vypovedajú o vzťahu niektorých z nás k životnému prostrediu a k nám ostatným, ktorí sa zapojili do systému  nakladania s odpadmi.

skladky1                skladky2

Za účelom vykonania opatrení na zamedzenie vzniku nových nelegálnych skládok,  žiadame občanov o pomoc pri odhaľovaní osôb, ktoré ich zakladajú.  Ak budú tieto osoby identifikované,  všetky náklady na sanáciu vzniknutej skládky nebude znášať obec, ale vinník.

 

Za spoluprácu ďakuje Radoslav Dlugoš, starosta obce

Odpustová slávnosť sv. Kataríny

V nedeľu 26. novembra 2017 sa v Rímskokatolíckom kostole v Smolníku konala odpustová slávnosť patróna chrámu v Smolníku sv. Kataríny. Slávnostnú omšu celebroval Mgr. Richard Jurík, správca farnosti Čimhová, odpustovej slávnosti sa už tradične zúčastnili aj členovia a sympatizanti Baníckeho spolku Bratstvo Smolník – Smolnícka Huta, deti s insigniami, ako aj členovia DHZ Smolník. Slávnostnú atmosféru si môžete pozrieť na priložených fotografiách.

OKTÓBER – Mesiac úcty k starším

V stredu, 25.10.2017 sme pre našich starších spoluobčanov opäť po roku pripravili milé spoločenské posedenie, ktoré sa konalo v Reštaurácii Alžbetin dom pri príležitosti Októbra – mesiaca úcty k starším. Práve takto chceme vzdať hold, úctu a tiež poďakovanie našim starším spoluobčanom a aj potešiť darčekom.  Po slávnostnom príhovore starostu obce Smolník Radoslava Dlugoša nasledoval veľmi pekný a rôznorodý program, ktorý si pripravili žiaci Základnej školy v Smolníku, aby potešili všetkých prítomných, čo sa im skutočne aj podarilo a keď deti odovzdávali na záver programu vlastnoručne pripravené darčeky bolo veľmi milé sledovať radosť a hrdosť v očiach detí a ich starých rodičov…. Stretnutie sme zakončili peknými piesňami v podaní pána Zvirinského na úžasnej heligónke. Prajeme našim starším spoluobčanom všetko dobré, veľa zdravia a pekných a spokojných dní.