Vážení spoluobčania, milí návštevníci a priatelia našej obce !

     V uplynulých dňoch sme v kruhu svojich najmilších prežívali najkrajšie sviatky v roku – VIANOCE, pred niekoľkými hodinami sme sa rozlúčili s rokom 2017 a opäť sme o rok starší, určite skúsenejší a pevne verím, že aj spokojní a šťastní.

     Dovoľte mi, aby som sa Vám na prahu Nového roka prihovoril a tým vyjadril všetkým, milí moji spoluobčania svoju vďaku a úctu. Keď sa začína niečo nové – a príchod roka 2018 je pre nás niečím novým, už akosi k tomuto času patrí aj zhodnotenie uplynulého roka 2017. Nedá sa však niekoľkými vetami zhodnotiť práca za 365 dní, ktoré prešli akosi prirýchlo a spolu s poslancami OZ, ako aj pracovníkmi OcÚ sme sa snažili robiť maximum, aby sme mali všetci vhodné podmienky pre spokojný a plnohodnotný život v naše krásnej obci. Zhodnotenie, čo sa urobilo dobre, alebo zle, či všetky aktivity v akomkoľvek smere v priebehu roka boli postačujúce, nechávam na Vašom subjektívnom zhodnotení. Počas celého roka sme sa snažili pravidelne o všetkom zrealizovanom informovať širokú verejnosť prostredníctvom webovej stránky obce, rozhlasom, alebo ako je to v našej obci už dobrým zvykom našimi Smolníckymi novinami. Nepodarilo sa urobiť všetko, čo sme si predsavzali, mnohé naše priority a plány boli zmenené napr. neschválením podaných projektov, alebo rozhodnutiami kompetentných inštitúcií. Aj napriek prekážkam sme pevne rozhodnutí pokračovať v práci ďalej, veď aj prekonávanie prekážok patrí k nášmu životu. Nie sme všetci rovnakí, mám rôzne názory, to je pre človeka úplne prirodzené. Skúsme však všetci v našej obci žiť, ako jedna veľká rodina, skúsme sa znížiť jeden k druhému, snažme sa chápať a počúvať navzájom a keď toto splníme, určite budeme všetci spolu šťastní tak, ako sa to v dobrej rodine patrí !

     Milí spoluobčania, dovoľte mi, aby som sa Vám opätovne poďakoval za všetko, čo ste v priebehu roka urobili pre našu krásnu obec a je úplne jedno, v akom to bolo rozsahu a v akej oblasti. Ďakujem tiež poslancom OZ, svojim spolupracovníkom na OcÚ, zamestnancom ZŠ s MŠ, Reštaurácie Alžbetin dom a obchodnej spoločnosti Lesy Smolník s.r.o. za ich každodennú prácu.

     V závere mi dovoľte popriať Vám do Nového roka 2018 hlavne pevné zdravie, veľa radosti, šťastia, spokojnosti, božie požehnanie, veľa krásnych a obyčajných dní, ktoré budú popretkávané láskou, úsmevom, ľudskou spolupatričnosťou, nech sa Vám splnia všetky Vaše plány, nech sú naplnené ciele, ktoré ste si pri novoročných blahoželaniach vytýčili, nech sú šťastné Vaše rodiny, prajem Vám, aby ste mali vždy v svojej blízkosti človeka, ktorý Vás bude držať za ruku nielen v šťastných chvíľach, ale hlavne vtedy, keď budete potrebovať pomoc, podporu, pochopenie. Tešte sa z každodenných maličkostí a mne bude veľkou cťou a potešením, ak budete nasledujúcich 365 dní prežívať v našej krásnej obci Smolník šťastne a spokojne.

                                                                                                                                                                                                ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK  2018 !

                                                                                                                                                                                                                                           S úctou Váš starosta, Radoslav Dlugoš