Číslo Dodávateľ Predmet  Dátum  Suma
Zmluva o nájme nehnuteľnosti  Obec Smolník  náj.zmluva  4.2.2016
Zmluva o poskytovaní poradenských a konzultačných služieb pri verejnom obstarávaní ZIKRA s.r.o. Košice  Zmluva-Smolník-konzultacie_2016  19.01.2016 3.000,– €
Zmluva o užívaní poľovného revíru Poľovnícka spoločnosť Hekerová  Zmluva o užívaní poľovného revíru 19.01.2016
 Zmluva o vykonaní auditu  Gemer Audit Rožňava  Zmluva o vykonaní auditu  3.12.2015  1.300,– €
Nájom hr.miesta č. 69, č. 70  Obec Smolník  nájom hr.miesta 69, nájom hr.miesta 70
 Zmluva o nájme  Obec Smolník  nájomná zmluva v
 Zmluva o nájme zariadenia  VSE Košice  Zmluva o nájme zariadenia  12.11.2015
 Nájomná zmluva na nehnuteľnosť  Obec Smolník  Zmluva o nájme
 Darovacia zmluva  Eurovia Košice  Darovacia zmluva  11.09.2015  200,– €
 Dotácia  Obec Smolník  24.08.2015
 Dotácia  Obec Smolník  Dotácie 2015  24.08.2015
 Záručný a po záručný servis  SAF Montech  SAF MONTECH  17.04.2015
 66/2015-hr.miesto  Obec Smolník  zmluva66
 Zmluva o poskytovaní poradenských a konzultačných služieb pri verejnom obstarávaní  ZIKRA s.r.o. Košice  Zmluva o poskytnutí
poradenských a konzultačných služieb pri VO
 10.04.2015  2.000,– €
 Zmluva o nájme hr.miesta  Obec Smolník  hrob.miesto 662015, hr.miesto67,68
 Zmluva na dodávku programového vybavenia  IFOsoft Prešov  Zmluva IFOSOFT  06.03.2015  128,70 €
 Zmluva o výkone činnosti OPP, BOZP a PZS  Ing. Jozef Tokarčík  Zmluva o výkone činnosti OPP, BOZP a PZS  03.03.2015  65,– €
 Zmluva – sociálne služby  Ministerstvo práce, soc. vecí a rodiny SR  Zmluva-soc.služby  03.03.2015  46.080,–
 Dodatok č. 6  Ministerstvo hospodárstva SR  Dodatok č.6  03.03.2015
 Zmluva o poskytnutí právnej pomoci  JUDr. Roman Škerlík  Zmluva o poskytnutí právnej pomoci  02.03.2015  240,– €
 Zmluva o dielo  MJM Group Kružlov  Zmluva o dielo MJMGroup  26.01.2015  600,–
 Zmluva o nájme hr.miesta1/58/2015  Obec Smolník  Zmluva hr.miesto
 Zmluva o dielo  SAF Montech Sedlice  Zmluva o dielo  29.1.2015  149.700,– €
 Nájomná zmluva  Obec Smolník  nájomná zmluva
 Zmluva o Dielo  Environmentálny fond  Zmluva-Envir.fond  07.11.2014  77.862,– €
 Zmluva č. 5/2014  Obec Smolník  Zmluva č.5  30.09.2014 300,– €
 Zmluva č. 4/2014  Obec Smolník  Zmluva č.4  26.09.2014  300,– €
 Zmluva č. 3/2014  Obec Smolník  Zmluva č.3  18.08.2014 1.000,– €
 Zmluva č.2/2014  Obec Smolník  Zmluva č.2  18.08.2014 500,– €
 Zmluvy o nájme hrob.miesta  Obec Smolník  hrob.miesto7
 Zmluva č. 10142508U03  Environmentálny fond Bratislava  Zmluva č. 10142508U03  22.08.2014 60.000,–€
 Zmluva č. 1/2014  Obec Smolník  Zmluva č.1-2014  31.07.2014  500,– €
 Zmluva o účte Komunal  SLSP a.s.  Zmluva_účet Komunal_PO-937
zmluva BU-dotačný 112
op_elektronicke_bankovnictvo_platobne_karty
sadzobnik-ocslovenska-sporitelna-vopop_baliky_podnikateliazmluva EB-PO
 12.08.2014
 Dodatok č. 4 k Zmluve o NFP  Ministerstvo hospodárstva SR  Dodatok č.4  25.07.2014
 Nájomná zmluva  Ing. Miščík Radovan  Mandátna zmluva  01.07.2014 1.500,–
 Zmluva č. 1/2014 František Suško Beskyd Belá nad Cirochou  Zmluva o dielo č.1  17.06.2014  4.867,34 €
 Zmluva č.39/POD2-74/14Program obnova dediny  Slovenská agentúra životného prostredia Banská Bystrica  Zmluva č. 39  17.07.2014  4.584,32 €
Zmluva o dielo Zekro s. r.o.  Gelnica Zmluva o Dielo-ZBERNÝ DVOR 18.06.2014 86.118,– €
 Zmluva o nájme hr.miesta  Obec Smolník  hr.miestoIV.aV.  28.4.2014
22.5.2014
 33,19 €16,58 €
 Dodatok č.1 k zmluve o nájme  Záchranná služba Košice  Dodatok č.1  12.2.2014
 Zmluva o nájme hrob.miesta  Obec Smolník  hrob.miesto14  16.4.2014  16,58 €
 Skupinová poistná zmluva  0800310641 Allianz – Slovenská poisťovňa a.s. Skupinová poistná zmluva  13.02.2014
 Dodatok č. 9  Obec Smolník & Lesy Smolník s.r.o.  Dodatok č.9  02.01.2014  22.000,– €
 Zmluva o vykonaní auditu  GemerAudit Rožňava  GemerAudit  03.12.2013  2.520,– €
 Kúpna zmluva  Obec Smolník  kúpna zmluva  02.12.2013 263,94 €
 Nájom hr.miesta  Obec Smolník  hr.miesto 212013  31.10.2013  33,19 €
 zmluva o poskytovaní soc.služba  Obec Smolník  zmluva o poskytovaní soc.služby 12013  14.11.2013  1405,98 €
 Nájom hr. miest  Obec Smolník  hr.miesta
 Zmluva o termínovanom úvere 1009/2013/UZ  VÚB a.s. Bratislava Zmluva 1009 (1)  14.11.2013  10.000,– €
 Zmluva o termínovanom úvere 1008/2013/UZ  VÚB a.s. Bratislava Zmluva 1008 (2)  14.11.2013  52.554,– €
 Zmluva o vykonaní auditu GemerAudit Rožňava  Zmluva o vykonaní auditu 21.10.2013  1.200,– €
 Dodatok k Zmluve KaHR-22VS-1001/0132/164  Ministerstvo hospodárstva SR  Dodatok k Zmluve 25.09.2013
Dodatok k Zmluve č. 00116520  Orange Slovensko Dodatok k zmluve č. 00116520  04.09.2013
2/2013  Obec Smolník Zmluva o poskytnutí dotácie (2) 27.08.2013  1.000 €
Zmluva o poskytnutí dotácie  Obec Smolník Zmluva o poskytnutí dotácie 26.08.2013  500 €
 Zmluva – Kamerový systém  Karavel, s.r.o. Kamerový systém  03.03.2013  —
 Zmluva č. 9411108U01  Enviromentálny fond Bratislava  Zmluva č. 9411108U01  22.08.2013  58.647 €
 Zmluvy o nájme hr.miesta  Obec Smolník  hrobové miesta
 Zmluva o dielo EKOSERVIS Slovensko Veľký Slavkov  Zmluva o dielo-EKOSERVIS  19.07.2013 55.320 €
 ZMLUVA c. 60/2013 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2013 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality  Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky — Obvodný úrad Košice Prevencia kriminality  26.06.2013  3.000 €
 Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb  T-Com  Dodatok k zmluve o posk.služieb  15.5.2013
 Zmluva o poskytovaní služieb  T-Com  Zmluva o posk.služieb  15.5.2013
 Zmluva o nájme hr.miesta  Obec Smolník  rozhodnutie102  2.5.2013  33,19 €
 Zmluva o zbere a spracovaní elektroodpadu č.3/B/2013  H+EKO,spol.sr.o.,Košice  zmluva-elektroodpad  23.4.2013
 Kolektívna zmluva-rok 2013  OcÚ Smolník&ZO SLOVES  Kolektívnazmluva  08.03.2013
Dodatok č. 8 k zmluve o najme lesného pozemku Obec Smolník Dodatok č. 8 2.1.2013 21697,29 €
 Zmluva o poskytnutí NFP – verejné osvetlenie  Ministerstvo hospodárstva SR  zmluva o NFP_2 2 final_Smolnik  01.02.2013  249.613,83 €
Dodatok č.11 k zmluve č.6000/V-6 o zbere, odvoze a zneškodňovaní kom.odpadu z obce Smolník  Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13Spišská Nová Ves  dodatok  28.11.2012
 zmluva o nájme hr.miesta Obec Smolník  zmluvy 11,12  20.11.2012  16,58 €
 Dodatok č.7 k náj.zmluve  Obec Smolník nájom.lesy  26.10.2012  17.750 €
 Zmluva o nájme  Obec Smolník  nájom.Bugyi  19.10.2012  63 €
 zmluva o nájme  Obec Smolník  nájom.Poláková  19.10.2012  63 €
 zmluva o nájme  Obec Smolník  nájom.Polák  19.10.2012  63 €
 zmluvy o nájme hr.miesta  Obec Smolník  hr.miesto9,10  15.10.2012  33,19 €
Darovacia zmluva B-2011/2400-042100500  Ústav informácií a prognóz školstva Bratislava  Darovacia zmluva  24.09.2012  1.042,05 €
 Kúpna zmluva  Obec Smolník  pozemok  15.8.2012  159,36 €
 Zmluva o poskytnutí zálohy  Miloš Pacovský, Žehra Zmluva unimobunky 1.8.2012 4.200 €
 Nájomná zmluva  Obec Smolník nájom neb.priestorov 23.7.2012 220,11 €
 Nájomná zmluva  Obec Smolník  nájom na vozidlá 23.7.2012
 zmluvy o nájme hrob.miesta  Obec Smolník  hr.miesto6,7,8 4.6.2012 5.6.2012 4.7.2012 33,19 € 33,19 € 33,19 €
 Skúšobná prevádzka spojov  EUROBUS SNV  EUROBUS  01.06.2012      –
 zmluva o nájme hrob.miesta  Obec Smolník  hr.miesto4  25.4.2012  33,19 €
 zmluva o nájme hrob. miesta Obec Smolník  hr.miesto2  16.4.2012  33,19 €
 Zmluvy o nájme hrob.miesta  Obec Smolník  hr.miesto  22.3.2012  16,58
 Zmluva č. 1631/2012-RU18/6120 o poskytnutí dotácie  KSK – Terra Incognita  Zmluva o poskytnutí dotácie-Terra Incognitta  14.03.2012  3.000 €
 zmluva o nájme hrob.miesta  Obec Smolník  hr.miesto3  3.3.2012  33,19
 Zmluva o bežnom účte na dotácie VÚB Bratislava Zmluva o beznom ucte na dotacie  10.02.2012  –
 Zmluva o nájme hrob.miesta  Obec Smolník  hrob.miesto23  21.12.2011  8,29 €
 Zmluva o diela-odborný garant-revitalizácia krajiny  Ing. Pavol Klink  zmluva-odborný garant  20.12.2011  3.800 €
 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov- Program revitalizácie krajiny  Úrad vlády SR  zmluvarevitalizácia  02.12.2011  20.000 €
Dodatok č.10 k zmluve č.6000/V-6 o zbere,odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu z obce Smolník Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13 Spišská Nová Ves Dodatok č.10 29.11.2011
 Zmluva o nájme hrob. miesta  Obec Smolník  hrob.miesto 21  24.11.2011  8,29 €
 Zmluva o nájme hrob.miesta  Obec Smolník  hrob.miesto.20  15.11.2011  8,29 €
 Zmluva o nájme hrob.miesta  Obec Smolník  hrob.miesto  9.11.2011 348,36 €
 Zmluva o nájme hrob. miesta  Obec Smolník  hrob.miesto 22  3.11.2011  24,87 €
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 76/2011 VZN  KSK Košice  Zmluva-dotácia KSK Banícky deň  02.11.2011  2.000 €
 Kúpna zmluva  Obec Smolník  kúpna zmluva  28.10.2011  89,64 €
Zmluva č.086/2011  EKOSERVIS Slovensko s.r.o.  zmluva 08620116 20.10.2011  1518,24 €
Dohoda č.049 o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti  ÚPSVaR  Spišská Nová VEs  Dohoda -podpora zamestnanosti 13.10.2011 5.132,50 €
Dodatok č. 1 k Zmluve o termínovanom úvere č.248/2011/UZ VÚB Spišská Nová Ves Dodatok č.1 29.09.2011
Zmluva o poskytovaní služieb Ing. Veronika Kutková Zmluva o poskytovaní služieb 19.9.2011 1.200 €
 A/2011/35  Obvodný úrad Košice  Zmluva-kamerový systém 02.08.2011  3.500 €
Zmluva o prenájme Obecné lesy Mníšek nad Hnilcom Zmluva o prenájme 27.7.2011 1.889,60 €
Kúpna zmluva na dodanie tovaru MIVA MARKET Smižany Kúpna zmluva na dodanie tovaru 26.7.2011 935,22 €
—– Violino Zmluva Violino 02.07.2011 200,– €
—–  Tennesee  Zmluva Tennessee 02.07.2011 275 €
Obec Smolník Obec Smolník zmluva008 27.6.2011 346,50 €
obec Smolník VÚB Spišská Nová Ves VUB-zmluva o beznom ucte 02.06.2011
obec Smolník Kolektívna zmluva Kolektívna zmluva 2011 09.05.2011
TP5081111290911 T-Com T-com 5 12.04.2011 16,99 €
TP5081111316911 T-Com T-com 4 12.04.2011 16,99 €
TP5081111350911 T-Com T-com 3 12.04.2011 16,99 €
0089962 T-Com T-com 2 12.04.2011 23,99 €
TP50811111322911 T-Com T-com 1 12.04.2011 12,99 €
248/2011/UZ VÚB Spišská Nová Ves Zmluva o termínovanom úvere 24.03.2011 50.000 €