Zberný dvod

Zberný dvor sa nachádza v obci Smolník. Prístup k zbernému dvoru je z cesty II. triedy č. 549.

Otváracia doba:

Piatok     09.00 – 16.00

popis systému zberu_smolnik_2017