Eko – kódex   školský rok 2009/2010

 

 • Píšeme na papier z obidvoch strán.
 • Dávame papier do zberu.
 • Staráme sa o čistotu triedy a školských priestorov.
 • Zhasíname za sebou svetlo.
 • Chodíme do školy pešo, žiaci zo Smolníckej Huty autobusom.
 • Míňame toľko vody koľko potrebujeme.
 • Stravujeme sa zdravo a pravidelne.
 • Staráme sa  o rastliny v triede, na školskej chodbe, pred  školou, ale aj v školskej záhrade.
 • Pomôžeme pri výstavbe jazierka a skalky v okolí MŠ.
 • Neubližujeme rastlinám, budeme vysádzať stromy pred školou.
 • Vyrobíme vtáčie búdky.
 • Využijeme prírodný a odpadový materiál na  zhotovenie užitočného výrobku.
 • Zapojíme sa do činnosti turistického krúžku.
 • Zapojíme sa do envir. projektu PRIATELIA ZEME na ochranu životného prostredia.


 

Fotografie z projektu

Akčný plán, audit – 2009/2011

Kolégium Zelenej školy

Základná škola – ZeŠ – audit (word)

Brigáda na Akri

Pár žiakov sa rozhodlo urobiť niečo dobré pre školu, prírodu, lesníkov, ale hlavne pre seba. Netradičný odvoz v osobných autách, príjemná vôňa lesa a samozrejme dobrá nálada zaručili výkonnú prácu na pomerne veľkom Akri. Pod vedením p. uč. Hanschildovej sa osemnásť usilovných žiakov pustilo do vytrhávania buriny. Bola to teda poriadna drina a zúčastnení potrebovali veľa zručnosti a vytrvalosti. Jedni fučali, druhí veľa pili, iní veľa jedli, ale všetci vyčistili Aker do poslednej buriny. A výsledok? Čistý Aker, unavení žiaci vrátane pani učiteľky a úžasný pocit z dobre vykonanej práce. Myslím, že k úprimnému šťastiu dobrým ľuďom viac netreba. 

 

 

 

Jana Kapraľová, 7. tr.

Dokumenty týkajúce sa projektu Zelená škola:

 

 

 

Eko – kódex školský rok 2009/2010

Píšeme na papier z obidvoch strán.

Dávame papier do zberu.

Staráme sa o čistotu triedy a školských priestorov.

Zhasíname za sebou svetlo.

Chodíme do školy pešo, žiaci zo Smolníckej Huty autobusom.

Míňame toľko vody koľko potrebujeme.

Stravujeme sa zdravo a pravidelne.

Staráme sao rastliny v triede, na školskej chodbe,

predškolou, ale aj v školskej záhrade. Pomôžeme

pri výstavbe jazierka a skalky v okolí MŠ.

Neubližujeme rastlinám, budeme vysádzať stromy

pred školou.

Vyrobíme vtáčie búdky.

Využijeme prírodný a odpadový materiál nazhotovenie užitočného výrobku.

Zapojíme sa do činnosti turistického krúžku.

Zapojíme sa do envir. projektu PRIATELIA ZEME na ochranu životného prostredia.