Firma Milk-agro Prešov a predajňa potravín Milk-agro Mníšek nad Hnilcom sa týmto ospravedlňuje dotknutým osobám rodiny Frankovej vo veci krádeži na predajni. Dotyčná osoba, ktorá spáchala krádež na predajni je neznáma. Zároveň upozorňujeme všetkých, že dňom zverejnenia tohto ospravedlnenia osoby šíriace nepravdivé informácie budú považované za páchateľov šírenia nepravdivých informácií ohovárania a môžu byť riešené v zmysle platných zákonov Slovenskej republiky.