Na základe oznámenia Východoslovenskej distribučnej  a.s Košice, ktoré nám bola dané dnes 4.9.2017 dopoludnia, oznamuje širokej verejnosti, že v dňoch 4., 5. a 6.9. 2017 budú v našej obci prevádzať v čase od 7.30 hod. do 15 hod. pravidelný ročný odpočet elektromerov. Týmto žiadame občanov o sprístupnenie elektromerov a zabezpečenie psov.