Dňa 05.05.2018 (sobota) sa uskutoční v našej obci pred budovou obecného úradu v čase od 10.00 hod. do 11.00 hod. povinné očkovanie psov starších ako 3 mesiace proti besnote. Poplatok je 7,– €. Prosíme majiteľov psov, aby k očkovaniu priniesli očkovací preukaz.