Východoslovenská distribučná a.s. Košice, oznamuje širokej verejnosti, že bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu pravidelnej údržby distribučnej sústavy

v celej obci Smolník v termíne :

                                                                  2. máj 2018 v čase od 7.00 hod do 17.00 hod.

                                                                  3. máj 2018 v čase od 7.00 hod. do 17.00 hod.