Obec Smolník podala žiadosť o dotáciu v rámci výzvy programu Terra Incognita na rok 2017 „Top výlety“ a bola nám schválená finančná podpora vo výške 10.000,– € na rekonštrukciu lodenice. Rekonštrukčné práce prebiehajú podľa vypracovaného projektu a tiež podľa naplánovaného časového harmonogramu.


Prejsť na stránku Terra Incognita