Vážení a milí spoluobčania, milé detičky !

Kalendár evokuje pokročilosť času, jemné poletovanie snehových vločiek so sebou prináša pokoj a sviece na adventnom venci čakajú na svoju chvíľu pravého vzplanutia.
Je tu ten vianočný čas – prináša so sebou obrovské kúzlo, ktorého podstatu nie je možné pochopiť, možno ju len precítiť.
Dnes je deň, kedy sa v rámci našej krásnej, snehom obohatenej obce, uskutočňujú Vianočné trhy, ktoré sa stali súčasťou našich Vianoc.Vianočné trhy so sebou nesú istú symboliku a posolstvo lásky a pokoja, na ktoré netreba zabúdať. Verím, že stánok každého jedného z Vás bez rozdielu je výnimočný, a práve vďaka spojitosti všetkých vidíme, že čaro Vianoc pretrváva v každom veku a v každom čase.
Dovoľte ospravedlniť moju neúčasť z dôvodu prípravy na nové pracovné úlohy. V duchu som stále s Vami a teším sa na spoločné stretnutia v období Vianoc.
Šťastné a veselé!

Radoslav Dlugoš, starosta obce Smolník