Vážení  občania,

1.kolo celoplošného testovania sa uskutoční v dňoch od 31.10.2020 (sobota) do 1.11.2020 (nedeľa). Odberné miesto sa bude nachádzať  na multifunkčnom ihrisku pred budovou Materskej školy v Smolníku.  Test bude možné absolvovať v čase od 8:00-12:00 a 13:00-20:00.

Občanom budú pridelené registračné čísla, na základe ktorých budú postupne testovaní. Nezabudnite si priniesť OBČIANSKY PREUKAZ.

Prosíme všetkých, ktorí majú záujem o dobrovoľnícke práce pri testovaní v obci, aby sa telefonicky nahlásili na obecnom úrade.

Takúto náročnú a zodpovednú prácu môžeme zvládnuť len spoločnými silami.

ČO MUSÍTE VEDIEŤ?

 • Testovanie bude dobrovoľné a budú sa na ňom môcť zúčastniť všetci od desať rokov.
 • Neodporúča sa len tým, ktorí majú nad 65 rokov a trávia väčšinu času vo svojich domovoch, prípadne všetkým obyvateľom so zníženou mobilitou či zdravotnými obmedzeniami, ktorí sa prirodzene vyhýbajú sociálnemu kontaktu.
 • Testovania sa nezúčastnia klienti Domovov sociálnych služieb a hospitalizovaní pacienti v nemocniciach, ktorým bude testovanie vykonané priamo vo svojich zariadeniach.
 • Testovanie prebehne v dvoch víkendoch po sebe. Odporúča sa absolvovať obe testovania. Medzi testovaniami – rovnako ako teraz – sa odporúča eliminovať stretávania na nevyhnutné minimum a dodržiavať schválené epidemiologické opatrenia.
 • Kde to bude možné, bude testovanie prebiehať vo vonkajšom prostredí. Postup odberov bude jednosmerný, aby sa znížil počet osôb na jednom mieste.
 • Testovanie prebehne za prísnych epidemiologických opatrení, miestnosti budú dezinfikované.
 • Na poriadok a dodržiavanie pravidiel bude dohliadať prítomný príslušník Policajného zboru SR a Ozbrojených síl SR.
 • Testujúci personál bude vopred testovaný.
 • Vzorky potrebné pre testovanie bude odoberať len zdravotnícky personál.
 • Vzorky budú bezpečne zlikvidované.
 • Test môžete absolvovať na ľubovoľnom odbernom mieste v čase 08:00 – 12:00 h a 13:00 – 20:00 h, nemusíte sa vracať do miesta trvalého bydliska. Prosíme Vás však, aby ste prioritne využívali odberné miesta zriadené vo Vašom meste alebo obci.