Vážení občania,

dňa 7.11.2020 a 8.11.2020 sa uskutoční celoplošné testovanie, ktoré bude od  7:00 do 21:30 na multifunkčnom ihrisku v našej obci. V čase od 12:00 do 13:00 bude obedňajšia prestávka, v čase od 18:00 do 18:30 bude prestávka na večeru. Otestovať sa môžete prísť kedykoľvek mimo času prestávok. Nezabudnite si vziať so sebou OBČIANSKY PREUKAZ, dieťa nad 10 rokov v sprievode rodiča S KARTIČKOU POISTENCA. Spôsob testovania bude na mieste riadený príslušníkom ozbrojených síl.  Upozorňujeme občanov, aby sledovali oficiálne usmernenia obce k testovaniu. Obec po zvážení všetkých alternatív dospela k tomu, neobmedzovať žiadnu skupinu obyvateľstva, preto môžu občania pristupovať k testovaniu priebežne. Žiadame o trpezlivosť.