V sobotu 25. júla 2015 sa členovia Baníckeho spolku Bratstvo Smolník & Smolnícka Huta, ako aj sympatizanti spolku zúčastnili 8. celoslovenského stretnutia banských miest a obcí Slovenska, ktoré sa tohto roku konalo v Banskej Bystrici. Slávnostný sprievod krásnym centrom mesta bol presunutý zo 17.00 hod. na  11.30 hod. z dôvodu nepriaznivých poveternostných podmienok, ktoré sa očakávali popoludní.  Členka nášho spolku pani Katarína Lendacká si prevzala Čestný odznak Ministra hospodárstva SR  ” Za zachovanie tradícií ” – blahoželáme . Žiaľ, predpovede sa naplnili a po sprievode a oficiálnej časti, ktorá mala pochopiteľne “rýchly spád” sa stal hlavným bodom programu intenzívny dážď… Ako to už v živote chodí, po daždi vždy vyjde slnko a nám, ako aj iným návštevníkom stretnutia sa podarilo navštíviť pamätník SNP, čo bolo veľkým zážitkom hlavne pre našich chlapcov. V priložených fotografiách si môžete priblížiť atmosféru tohto stretnutia. Vďaka patrí vedeniu obce za úhradu prepravných nákladov a všetkým zúčastneným za účasť, aj to je forma, ako môžeme zviditeľniť náš krásny Smolník a zároveň nezabúdať na banícke tradície !