V dňoch 12.08. až 14.08.2016 sa v Gelnici konalo 9. stretnutie banských miest a obcí Slovenska. Stretnutia sa zúčastnilo 700 baníkov a sympatizantov zo Slovenska, Čiech, Rakúska, Maďarska a Poľska. Členovia Baníckeho spolku Bratstvo Smolník & Smolnícka Huta sa v piatok zúčastnili slávnostného Šachtágu a samozrejme v sobotu slávnostného sprievodu mestom Gelnica až na futbalové ihrisko. Obyvatelia Gelnice, ako aj návštevníci vytvorili počas sprievodu úžasnú atmosféru, naše deti s insigniami a permoníci s klopačkou boli pravidelne odmeňovaní potleskom, dokonca aj sladkosťami. Ich bezprostredné reakcie pri klopkaní na klopačku a zároveň rýchle odbočenie zo sprievodu smerom k stánku s hračkami boli neopakovateľné…  V nedeľu si členovia baníckych spolkov zo Slovenska, Čiech a Poľska v rámci naplánovaných fakultatívnych výletov prišli pozrieť našu krásnu obec, navštívili Rímsko-katolícky kostol, Evanjelický kostol, Obecný úrad, poprechádzali sa po námestí a svoju návštevu zavŕšili na Jazere Úhorná, kde mali pripravené občerstvenie. Na priložených fotografiách si môžete priblížiť atmosféru stretnutia.              H.Č.