28 Results for "voľby"

Rozhodnutie o vyhlásení – Parlamentné voľby 2020

Rozhodnutie o vyhlásení volieb www.minv.sk/?nr20-vzory1

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 29. februára 2020 Elektronická adresa pre doručovanie žiadostí o voľbu poštou : obecnyuradsmolnik@stonline.sk alebo matrikasmolnik@mail.t-com.sk . Informácie k voľbe poštou voličmi, ktorí majú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa budú zdržiavať mimo územia Slovenskej republiky sú uvedené na stránke Ministerstva vnútra Slovenskej republiky : http://www.minv.sk/?nr20-posta2

Voľby do Európskeho parlamentu 2019

Informácie pre voliča

VOĽBY PREZIDENTA SR 2019

Odpis zápisnice OVK v Smolníku – 2.kolo volieb prezidenta SR Odpis zápisnice z 1. kola voľby prezidenta SR https://www.smolnik.sk/dokumenty/odpis-zapisnice-z-1-kola-volby-prezidenta-sr/Zoznam Kandidátov na prezidenta SR Zoznam kandidátov na prezidenta SR Smolník, 28.1.2019 Vec: Voľby prezidenta Slovenskej republiky v roku 2019 V súlade s harmonogramom organizačno-technického zabezpečenia volieb prezidenta Slovenskej republiky v roku 2019 na podmienky obce oznamujeme : Emailová adresa na […]

KOMUNÁLNE VOĽBY 2018

Výsledky komunálnych volieb 2018 Zápisnica     Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľbu starostu obce a kandidátov pre voľby do obecného zastupiteľstva ZOZNAM KANDIDÁTOV KOMUNÁLNE VOĽBY 2018     O Z N A M     Lehota na podanie kandidátnych listín pre voľby do orgánov samosprávy obcí  uplynie 11.9.2018 o 24,00 hodine.   Zapisovateľka MVK v Smolníku bude preberať kandidátne listiny […]

KOMUNÁLNE VOĽBY 2018

Oznámenie   Obec Smolník zverejňuje emailovú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy v roku 2018 :   obecnyuradsmolnik@stonline.sk   V Smolníku dňa 21.8.2018                                    Radoslav Dlugoš, starosta obce, v.r.       MENOVANIE ZAPISOVATEĽA MIESTNEJ VOLEBNEJ KOMISIE Menovanie zapisovateľky MVK v Smolníku V zmysle zákona č. 180/2014 […]

Voľby do orgánov samosprávnych krajov v roku 2017 – zverejnenie elektronickej adresy na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

voľby vúc https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/volby_a_referendum/140_vuc/vuc17_3vzory/WVUC17_I1skA4.docx V Smolníku, 22.08.2017 Elektronická adresa na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do Okrskovej volebnej komisie v Smolníku starostovi obce  : obecnyuradsmolnik@stonline.sk. V obci Smolník je utvorený jeden volebný okrsok. V Smolníku dňa 17. 8. 2017  

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky

Voľby do NR SR

Vyhlásenie kandidatúry pre voľby do orgánov samosprávy

vyhlásenie kandidatúry

Voľby do orgánov samosprávy obcí

voľby1