Banícky spolok „BRATSTVO“ Smolník – Smolnícka Huta

Už je tomu rok, čo vznikol náš banícky spolok „Bratstvo“   Smolník – Smolnícka Huta a tak môžeme bilancovať našu činnosť.

V rámci projektu Slovenská banská cesta sa dňa 1.mája 2009 konalo odhalenie a vysvätenie pamätnej tabule histórie baníctva v Smolníku a Smolníckej Hute.Dňa 20.8.2009 sme sa zúčastnili verejnej rozlúčky so zosnulými baníkmi v Handlovej. Oslavy Dňa baníkov, ktoré boli spojené s 2. stretnutím baníckych miest a obcí Slovenska boli zrušené. Na pietnej spomienke venovanej obetiam banských nešťastí dňa 5.9.2009 v Handlovej sa zúčastnili aj členovia nášho baníckeho spolku. V sobotu, 21. novembra 2009 sme prijali pozvanie na 7. ročník Šachtágu v Rudňanoch. V predposlednú novembrovú nedeľu sa v kostole sv. Kataríny v Smolníku konala banícka ofera, ktorej sa zúčastnili pozvaní hostia i členovia spolku. Našou početnou účasťou sme podporili Barborské slávnosti, ktoré sa konali v dňoch 2.- 3.12.2009 v Spišskej Novej Vsi. Ani na tejto akcii nechýbali naši chlapci – permoníci  so znakmi. Členovia nášho spolku sa pričinili aj o skvelý ohňostroj, za čo im patrí srdečná vďaka. Naše plánované aktivity na rok 2010 sú nasledovné :

  1. 30.1.2010 – valné zhromaždenie
  2. 1.5.2010 – poklona v kaplnke sv. Jozefa robotníka
  3. Apríl – október 2010 – realizácia slovenskej banskej cesty
  4. 27.8. – 28.8.2010 – účasť na 3. celoslovenskom stretnutí baníckych miest a spolkov
  5. 11.9.2010 – Banícky deň – oživenie baníckych tradícií
  6. 20. – 21.11.2010 – banícka ofera – sv. Katarína
  7. Účasť na zasadnutiach RZ BSC a iných akciách organizovaných ZBSC

V závere chcem poďakovať všetkým členom za ich účasť na akciách a popriať veľa zdravia, optimizmu a úspechov v Novom roku 2010.

Jarmila Kolesárová

There are no comments yet.

Pridaj komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).