Mesiac Máj patrí tradične v našej obci k tým mesiacom, ktorý je bohatý na rôzne aktivity a akcie. 1. mája 2013 sa už tradične zúčastnili členovia Baníckeho spolku Bratstvo Smolník & Smolnícka Huta odpustovej slávnosti na sviatok Sv. Jozefa robotníka. Druhá májová nedeľa patri našim najdrahším osobám – mamičkám a babičkám. Rímsko – katolícky farský úrad v Smolníckej Hute v spolupráci s OcÚ v Smolníckej Hute a Smolníku zorganizovali v RKK vystúpenie známej speváčky Moniky Kandráčovej. Vystúpenie bolo emotívne a prekrásne, dotváralo atmosféru sviatočného dňa. Veľmi nás teší, že sa obyvatelia a návštevníci našej obce zúčastnili tejto prekrásnej kultúrnej akcie. Oslavy Dňa matiek pokračovali v Alžbetinom dome, po príhovore pani starostky našej obce PhDr. Margity Brutovskej sa svojim kultúrnym programom predstavili deti zo ZŠ s MŠ v Smolníku, členovia KNS a členovia SZZP zaspievali veľmi pekné piesne. Vďaka patrí všetkým, ktorí urobili našim mamičkám a babičkám druhú májovú nedeľu peknú a sviatočnú. Aj keď nám počasie neprialo, po kultúrnom programe nám aj napriek dažďovým kvapkám členovia DHZ predviedli požiarny útok s historickou ručnou striekačkou pri príležitosti osláv Sv. Floriána. Pevne veríme, že všetci odchádzali domov s pocitom spokojnosti a radosti.

 

There are no comments yet.

Pridaj komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).