Obci Smolník záleží na zachovávaní tradícií a už niekoľkoročné organizovanie Baníckeho dňa je toho nepopierateľným dôkazom. Sobota 13. septembra 2014 bola v našej obci opäť slávnostná. Banícky deň organizovaný obcou Smolník, pod záštitou Baníckeho spolku Bratstvo Smolník – Smolnícka Huta, v spolupráci s občianskymi združeniami a sympatizantmi sa začal už tradične pietnou spomienkou na miestnom cintoríne. Alegorického sprievodu obcou sa zúčastnili aj prakovské mažoretky zo Súkromnej základnej umeleckej školy. Veľmi si vážime, že nás aj tohto roku svojou návštevou poctili členovia Baníckych spolkov a cechov zo Spišskej Novej Vsi, Rudnian, Sloviniek, Rožňavy, tiež zástupcovia mesta Gelnica a Ing. Kováč a Ing. Molčik z vedenia ZBSC Slovenska. Tohto roku bolo počasie upršané, vlastne ako celé uplynulé leto, ale počas sprievodu a kultúrneho programu si dali “dažďové kvapky krátku pauzu”. Po oficiálnej časti nasledoval kultúrny program v ktorom sa nám predstavili úžasné prakovské mažoretky (ináč majsterky Európy a sveta… ), členovia KNS a SZZP v Smolníku, naši ukrajinskí spoluobčania, Seľanka a KANDRÁČOVCI, ktorí boli skutočne úžasní. Aj keď sa počas ich vystúpenia “dažďové kvapky vrátili z pauzy”, nálada bola fantastická a počet návštevníkov nášho Baníckeho dňa nás utvrdil v tom, že organizovanie práve takýchto akcií má zmysel. O ozvučenie počas celého dňa, ako aj o dobrú náladu až do neskorých večerných hodín sa postarala skupina Motýľ. Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli k tomu, že Banícky deň bol opäť dňom, na ktorý budeme určite radi spomínať. V priložených fotografiách si môžete vychutnať  “banícku atmosféru”.