Sobotné ráno 5. septembra 2015 bolo zamračené, upršané, ale aj napriek tomu – bolo sviatočné – BANÍCKE. Opäť po roku bol v našej obci Banícky deň, ktorý organizovala Obec Smolník v spolupráci s Baníckym spolkom Bratstvo Smolník & Smolnícka Huta, s obchodnou spoločnosťou Lesy Smolník s.r.o., s Reštauráciou Alžbetin Dom a s obcou Smolnícka Huta. Banícky deň sa začal už ráno o 10.00 hod. na multifunkčnom ihrisku futbalovým zápasom, ktorého sa zúčastnili družstvá zo Spišskej Novej Vsi, Smolníckej Huty a Smolníka.  O 14.00 hodine bola pietna spomienka na miestnom cintoríne, nasledoval alegorický sprievod obcou až pred Reštauráciu Alžbetin Dom. Slávnostný program otvorili mažoretky Shinning Stars z Prakoviec, po oficiálnej časti nasledoval kultúrny program, ktorý sa páčil asi aj slniečku, lebo po daždi nebolo zrazu ani stopy …. Kultúrny program pripravili členovia KNS a SZZP v Smolníku, mažoretky Shinning Stars, Seľanka, country skupina Kamélie z Gelnice, folklórny súbor Jahodná z Košíc a skupina Motýľ, ktorá zároveň zabezpečovala ozvučenie počas celého Baníckeho dňa. Nezabudli sme ani na našich futbalistov a malou pozornosťou sme všetkých odmenili : víťazov futbalového zápasu – “spišiakov”, na druhom mieste skončili domáci “smolníčania” a tretia priečka patrila “hutňanom “. V poľovníckej miestnosti Reštaurácie Alžbetin Dom bola pre všetkých návštevníkov, ktorí sa zaujímajú o históriu, pripravená výstava fotografií a rôznych predmetov, ktoré priblížili nielen  baníctvo, ale aj históriu a uplynulé roky života v našej obci. Predajné stánky, cukrová vata, trampolína, nafukovací hrad, chutný guláš,  dotvárali úžasnú atmosféru tohto dňa. Naša úprimná vďaka patrí všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k tomu, že sa aj tohtoročný Banícky deň opäť vydaril !