V sobotu 3. septembra 2016 žila celá naša obec BANÍCKYM DŇOM, ktorý organizovala obec Smolník pod záštitou Baníckeho spolku Bratstvo Smolník – Smolnícka Huta, v spolupráci s obchodnou spoločnosťou Lesy Smolník s.r.o., Reštauráciou Alžbetin dom a obcami Smolnícka Huta a Úhorná. Je dôležité, aby sme všetci zachovávali dedičstvo našich predkov a zároveň udržiavali banícke tradície, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou života v našom krásnom Smolníku…. Aj tohtoročný Banícky deň sa začal pietnou spomienkou a položením venca na miestnom cintoríne, nasledoval alegorický sprievod obcou až pred Reštauráciu Alžbetin dom, kde sa začala oficiálna časť, ktorú aj tohto roku slávnostným vystúpením otvorili úžasné mažoretky z Prakoviec Shinnig Stars (veľmi nás teší, že ich súčasťou sú aj naše smolnícke dievčatká…), po slávnostných príhovoroch nasledoval kultúrny program, ktorý pripravili členovia našich občianskych združení – SZZP a KNS, samozrejme vystúpila aj Seľanka a o 16.00 hodine bolo úžasné, milé, vtipné a veselé vystúpenie skupiny Drišľak. Veľa predajných stánkov s rôznymi hračkami a dobrotami, trampolína, nafukovacia atrakcia, dobrý guláš, chladené pivo, príjemná atmosféra a hlavne veľa návštevníkov boli dôkazom toho, že Banícky deň v našom Smolníku má svoje opodstatnenie ! Ozvučenie celej akcie a hlavne dobrá zábava až do neskorých večerných hodín – to všetko zvládla bravúrne  skupina Motýľ …. V priebehu popoludnia bola k dispozícii aj Historická miestnosť v budove OcÚ, kde si návštevníci mohli pozrieť všetko, čo sa obci Smolník v spolupráci s Baníckym spolkom Bratstvo Smolník – Smolnícka Huta podarilo pripraviť pre návštevníkov z histórie života v našej obci. Veľké ĎAKUJEM patrí všetkým, ktorí akokoľvek prispeli k tomu, že bol opäť aj tohtoročný Banícky deň taký, ako má byť !

P.S.    … hovorí sa, že keď anjeli idú na výlet, svieti slnko a slniečko nám svietilo celý deň –  tak asi na tom skutočne niečo bude…             H.Č.