…  1. september 2012 bol v našej obci opäť v duchu baníckych tradícií…

BANÍCKY DEŇ bol aj tohto roku zorganizovaný obcou Smolník, občianskymi združeniami obce Smolník pod záštitou Baníckeho spolku Bratstvo Smolník – Smolnícka Huta. Slávnostný program sa začal o 14. oo hodine na miestnom cintoríne pietnou spomienkou, minútou ticha a položením venca pred pamätník banských nešťastí. Nasledoval alegorický sprievod obcou Smolník až pred Reštauráciu Alžbetin dom, kde bol pripravený slávnostný program. Sprievodu sa zúčastnili hostia z pozvaných baníckych spolkov, členovia nášho BS, požiarnici, Seľanka,  samozrejme,  ozdobou sprievodu boli naši najmenší permoníci a deti s insigniami, tiež sympatizanti a priaznivci BS, občania našej obce. Osobnou zanietenosťou a angažovanosťou našej pani starostky sa nám podarila úžasná vec – alegorický sprievod prichádzal pred Alžbetin dom za zvuku zvonov Urbana, Kataríny a Jozefa –  a tak sa nám približne po  osemročnej odmlke podarilo “naštartovať niečo, bez čoho naši otcovia nevedeli niekedy existovať” (vďaka patrí všetkým, ktorí na zvonoch na Banícky deň zvonili) …  Banícky deň slávnostne otvorila starostka obce Smolník PhDr. Margita Brutovská, nasledoval príhovor predsedu Baníckeho spolku Ing. Jozefa Valka, prítomných pozdravil starosta obce Smolnícka Huta p. Ján Grega a poslanec NR SR a nášho OZ Ing. Antonín Cicoň. Po oficiálnej časti nasledoval kultúrny program, ktorý si pripravili členovia SZZP Smolník, členovia KNS Smolník a KNS Smolnícka Huta, svoje zastúpenie v programe mali aj naši ukrajinskí spoluobčania. Dobrú zábavu a úsmev na tvári zabezpečila prítomným hudobná skupina Eminent, práve vystúpenie tejto skupiny bolo plné humoru, dobrej hudby a veselej nálady. Výborný guláš pre prítomných pripravilo PZ Smolník II., občerstvenie pre všetkých počas celej akcie zabezpečili pracovníci obchodnej spoločnosti Lesy Smolník s.r.o. Pre všetkých návštevníkov tohtoročného Baníckeho dňa bolo k dispozícii množstvo stánkov – predávalo sa ovocie, cukrovinky, hračky a rôzny iný tovar, náš rodák p. Rafael Szabo ponúkal na predaj svoje knihy. Naši najmenší mali k dispozícii trampolínu a nafukovaciu šmýkačku. O ozvučenie a  dobrú hudbu sa do neskorých večerných hodín staral DJ Seven. Ďakujem všetkým, ktorí boli nápomocní pri organizovaní tejto našej akcie. Slnečné lúče, úsmevy, vzájomné stretnutia priateľov a dobrá nálada všetkých prítomných bola dôkazom toho, že akcia sa vydarila a že aj napriek mnohým našim povinnostiam a rýchlemu životnému tempu zostávame vždy verní svojim tradíciám a na náš “Smolnícky Banícky deň”  sme všetci právom hrdí !

 

 

 

There are no comments yet.

Pridaj komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).