V utorok 17. apríla 2018 sa v Slovenskom technickom múzeu konala vernisáž výstavy BANÍCTVO V SMOLNÍKU – výstavu zorganizovalo STM Košice v spolupráci s Baníckym spolkom Spiš Spišská Nová Ves, obcou Smolník a Baníckym spolkom Bratstvo Smolník a Smolnícka Huta. Výstava bude k dispozícii pre širokú verejnosť do 3. júna 2018. Fotografie z vernisáže nájdete v priloženej prílohe – potešiť sa z nich môžu aj tí, ktorí nemôžu výstavu vidieť osobne…                                                                                                                        h.č.

pozvanka Banictvo v Smolniku