Pán farár, dovoľte, aby sme sa Vám v tento Váš oslavný deň prihovorili.

Vy ako kňaz, dobre viete, že je tak jednoduché klamať…jednoduchšie ako povedať pravdu, že je jednoduchšie zradiť, ako byť verný, že je jednoduchšie utiecť, ako postaviť sa čelom k problémom, zároveň však viete, že človek pred sebou samým neutečie. Mnohí si však predsa vyberáme ten ľahší spôsob, ale vedzte, že sme nesmierne radi, že sa o nás zaujímate, že sa za nás modlíte a ukazujete nám smer na správnu cestu.

K Vašim narodeninám Vám prajeme veľa zdravia, šťastia, lásky, Božieho požehnania a veľa síl.

Učíte nás trpezlivosti, odpusteniu a súcitu, obnove našej hodnoty, bezpodmienečnj lásky, učíte nás čeliť nášmu strachu, skrz Svätého písma a skrz Boha.

Ďakujeme Bohu, že ste s nami. 

Pochválený buď Ježiš Kristus