Fotogenický Smolník

Vyjadriť vzťah k rodnej obci možno rôznymi spôsobmi. Fotografia je jedným z nich. Pre túto formu sa rozhodol aj Stanislav Šiliga, ktorý dáva smolníckym lúkam nové farby a celému Smolníku vzhľad, ktorý si možno pri každodennej rutine ani neuvedomujeme.

Chcem vidieť viac

Kniha o duchovnom otcovi Vasiľovi Bobákovi

Autori publikácie
Štefan Kruško, Peter Begeni a Vladimír Kapraľ
Pravoslávna cirkevná obec v Smolníku

O Z N A M U J Ú

že sa bude konať verejná prezentácia knihy o živote a službe
o. prot. Mgr. Vasiľa BOBÁKA, CSc.,
„ČLOVEK BOHOM POŽEHNANÝ“,

ktorá sa bude konať v nedeľu 20.mája 2012 o 12:00 hod.
v chráme Záštity Presvätej Bohorodičky v Smolníku.