Výsledky testovania COVID-19

Chceme sa úprimne poďakovať všetkým, ktorí sa zúčastnili testovania na COVID-19 dňa 5.2.2021. Ďakujeme za správne a rýchle rozhodnutie manažmentu obecnému úradu-predovšetkým p. starostovi, všetkým zamestnancom, p. riaditeľovi za rýchlu a promptnú prípravu odbernej miestnosti spoločne s p. starostom a zabezpečení logistiky potrebného materiálu k testovaniu, všetkým dobrovoľníkom MUDr. Tomášovi Zbornákovi , Tatiana Šomšákovej a Jozefovi Tokarčíkovi, ktorí sa ochotne ponúkli na pomoc v našej obci a samozrejme všetkým občanom , ktorí sa tohto testovania zúčastnili a pristúpili k tomu zodpovedne a s pokorou v týchto neľahkých časoch.

Počet otestovaných bol 341, z toho 1 pozitívny.

Testovanie COVID -19 pre obce Smolník/Úhorná/Smolnícka Huta

Dňa 5.2.2021 v piatok sa uskutoční celoplošné testovanie v telocvični Základnej školy s materskou školou v Smolníku ( Smolník 528, 055 66 Smolník). 

Rozpis testovania:

 od 8:00 do 10,00 :

  • zamestnanci obce Smolník, Úhorná, Smolnícka Huta
  • zamestnanci  Základnej školy s materskou školou v Smolníku a  Smolníckej Hute
  • zamestnanci Lesov Smolník,  s.r.o. a Alžbetinho domu

od 10,00 do 15:00 – ostatní občania

Odberové miesta počas II. skríningového testovania

Dobrý deň, chceme Vás len informovať,

že aj keď sme okres kde sa nemusí opätovne testovať, mesto Gelnica a obec Margecany otvárajú pre prípad potreby  odberové miesta:

Mesto Gelnica:

Sobota /ZŠ Gelnica + hokejový štadión/ 9:00 – 17:00 prestávka od 12:00 -13:00

Nedeľa /ZŠ Gelnica/: 9:00 – 17:00 prestávka od 12:00 -13:00

Pondelok /ZŠ Gelnica/: 16:00 – 19:00 bez prestávky

Utorok /ZŠ Gelnica/: 16:00 – 19:00 bez prestávky

Obec Margecany:

Sobota/kultúrny dom/8:00 – 17:00 prestávka 12:00 – 12:30

Od 8.00 – 12.00 prioritne pre obyvateľov obce Margecany, od 12.30 – 17.00 pre ostatných záujemcov z okolia.

Africký mor v okrese Gelnica

Regionálna veterinárna potravinová správa Spišská Nová Ves oznamuje, že celý okres Gelnica bol zaradený do PART II. – infikovaná oblasť afrického moru ošípaných, v súvislosti s výskytom tejto nebezpečnej nákazy u voľne žijúcej diviačej zveri v okrese Gelnica.Poľovným revírom boli vydané opatrenia na zabezpečenie kontroly a zabránenie šírenia afrického moru v populácii diviačej zveri v poľovnom revíri.V prípade nálezu uhynutého diviaka nahláste poľovnému združeniu alebo RVPS a úhynu sa nedotýkajte!

Poďakovanie

Vážený pán primátor,

Vážená pani starostka,

Vážení pani starostovia,

                Dovoľte mi, aby som Vám v mene ministra vnútra SR, generálneho riaditeľa krízového riadenia MV SR a hlavne v mojom mene vyjadril úprimnú vďaku za prácu, ktorú ste vykonali v súvislosti s organizáciou celoslovenského skríningového testovania obyvateľov na Covid-19 , ktoré ste vykonali vo Vašich samosprávach. Osobne som sa snažil prejsť všetky odberové miesta v okrese, kde som chcel pozdraviť Vás a hlavne odberový tým, ktorému som vyslovil vďaku už na odberovom mieste za ich ústretovosť a prácu, ktorú vykonávali počas odberových dní. Som Vám povďačný za ústretovosť a spoluprácu.

Zároveň mi dovoľte tlmočiť veľké ďakujem aj všetkým zamestnancom Vašich úradov, ktorí sa podieľali na tejto celospoločenskej akcii.

Svoju prácu ste si zastali na výbornú a vynikajúco zabezpečili všetky úlohy, ktoré boli na Vás kladené. Veľmi si vážim, Váš obetavý prístup, som na Vás hrdý a ďakujem Vám zo srdca za vykonanú prácu.

                Teším sa na ďalšiu spoluprácu a osobný kontakt s Vami.

S pozdravom

Mgr. Peter Baloga

Prednosta Okresného úradu Gelnica

https://infoweb.minv.sk/podpis/img/whole.12529471.png

Testovanie COVID – 19 pre obce Smolník/Uhorná

Chceme sa úprimne poďakovať všetkým, ktorí sa zúčastnili testovania na COVID-19 s názvom „Zachráňme spolu životy“.

Veľké ĎAKUJEME patrí MUDr. Tomášovi Zbornákovi a dobrovoľníkom Alexandre Takáčovej, Tatiana Šomšákovej a Jozefovi Tokarčíkovi, ktorí sa ochotne ponúkli na pomoc v našej obci. Pavlovi Gajdošovi za pomoc pri organizovaní, vojakom a taktiež pracovníkom z obecného úradu. ĎAKUJEME patrí aj vedúcej a zamestnancom Reštaurácie Alžbeta.

Rovnako veľké ĎAKUJEME patrí občanom, ktorí preukázali svoj zodpovedný prístup. V piatok bolo vykonaných 279 testov, z toho 1 pozitívny. V sobotu bol počet vykonaných testov 238, žiaden pozitívny.

Testovanie COVID – 19 pre obce Smolník/Uhorná

„Zachráňme spolu životy“

Dňa 22.1.2021 v piatok a 23.1.2021 v sobotu sa uskutoční celoplošné testovanie v telocvični Základnej školy s materskou školou v Smolníku ( Smolník 528, 055 66 Smolník). 

Rozpis testovania:

V piatok 22.1.2021

 od 8:00 do 10,00 :

  • zamestnanci obce Smolník
  • zamestnanci  Základnej školy s materskou školou v Smolníku
  • zamestnanci Lesov Smolník,  s.r.o. a Alžbetinho domu

od 10,00 do 16:00 – ostatní občania

V sobotu 23.1.2021 od 8:00 do 16:00  – ostatní občania

Návrat do škôl

Na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR návrat detí a žiakov do škôl a školských zariadení posúva o týždeň.

Plánovaný návrat detí a žiakov do MŠ a ZŠ je 25.januára 2020. Situácia sa však môže zmeniť v závislosti na vývoji epidemiologickej situácie.