Kniha o duchovnom otcovi Vasiľovi Bobákovi

Autori publikácie
Štefan Kruško, Peter Begeni a Vladimír Kapraľ
Pravoslávna cirkevná obec v Smolníku

O Z N A M U J Ú

že sa bude konať verejná prezentácia knihy o živote a službe
o. prot. Mgr. Vasiľa BOBÁKA, CSc.,
„ČLOVEK BOHOM POŽEHNANÝ“,

ktorá sa bude konať v nedeľu 20.mája 2012 o 12:00 hod.
v chráme Záštity Presvätej Bohorodičky v Smolníku.

Chrámový sviatok PCO Smolník 2011

Dnes sa konal v našej obci chrámový sviatok PCO Smolník pri oslavách sviatku Pokrovy presvätej Bohorodičky. Zúčastnil sa aj jeho preosvietenosť arcibiskup Slovenska Ján. Počas slávnosti bol vysvätení brat Zoil na diakona, k čomu mu srdečne blahoželáme.

Aj keď tento rok bolo menej hostí, ako je zvykom, počasie ozdobilo tento sviatočný deň. Tí, ktorí tento rok nemohli prísť budú mať čoskoro ďalšiu možnosť. Predpokladá sa, že už na jar budúceho roku by sa mala konať vysviacka novopostavenej zvonice, na ktorej sa v týchto dňoch pracuje na finálnych úpravách.

Pozrite si na priložených fotografiách, ako to počas sviatku vyzeralo.

Taras Kapraľ