KLASIKA NA VIDIEKU

Všetkých srdečne pozývame na koncert klasickej gitary a hoboja “Klasika na vidieku” , ktorý sa uskutoční 6.7.2018 v rímskokatolíckom kostole sv. Kataríny Alexandrijskej o 18.00 hod. Účinkujú Vladislava Fabianová – hoboj a Vladimír Ondrejčák – gitara.

Všetci ste srdečne vítaní.

Pozvánka na biblické predstavenie

Srdečne pozývame širokú verejnosť a návštevníkov našej obce na divadelné spracovanie biblického príbehu o narodení Ježiša Krista „KEĎ TÁ JASNÁ HVIEZDA“, ktoré sa bude konať 26. decembra 2012 o 15.00 hodine v Rímsko – katolíckom kostole v Smolníku.

Podujatie zabezpečili :
Obec Smolník, Lesy Smolník s.r.o., CSILic. Jozef Spišák, farár

 

POZVÁNKA

Banícky spolok Bratstvo Smolník & Smolnícka Huta sa už po štvrtýkrát zúčastnil slávnostnej odpustovej slávnosti s baníckou oferou v RKK  Sv. Kataríny Alexandrijskej. Slávnosť sa začala posvätením zrekonštruovanej kapličky Jána Nepomuckého. Členovia nášho spolku, vrátane našich najmenších, bez ktorých si už nevieme predstaviť žiadnu našu akciu, svojou účasťou na bohoslužbe opäť prispeli k dôstojnosti celej odpustovej slávnosti. Sme hrdí na to, že aj pri takýchto slávnostných príležitostiach môžeme prezentovať aj dlhoročné banícke tradície, ktoré k našej obci zaslúžene a neodmysliteľne patria.

RKFÚ Smolnícka Huta s excurrendom Smolník, spolu s Farským úradom Smolník, farskou radou, starostkou obce Smolník PhDr. Margitou Brutovskou a veriacimi farnosti Smolník pozývajú na odpustovú slávnosť v Smolníku, ktorá sa bude konať na Sv. Katarínu Alexandrijskú v nedeľu 25.11. o 10.30 vo farskom kostole. Hlavným celebrantom bude Prof. Doc. ThDr. Jozef Leščinský, PhD. Všetci ste srdečne vítaní.

Vystúpenie najúspešnejších laureátov absolventov konzervatória

RKFÚ Smolnícka Huta a RKFÚ Smolník v spolupráci so starostami spomínaných obcí srdečne pozývajú dňa 24.6.2012 na vystúpenie  laureátov úspešných absolventov konzervatória v Košiciach, ktoré sa uskutoční v Smolníckej Hute po svätej omši o 10.00 hod. a v Smolníku o 13:30 hod. Umelci vystúpia so svojím programom, ktorý bude bohatý na umelecké vystúpenie  rôznych hudobných nástrojov, ako aj spevov. Všetci ste srdečne pozvaní. (S.K)

Sammlung für die Kirche

Sehr geeherte Sympathisanten, Landsleute, Bekannten, Rekreanten und dgl., kurz aus  der Geschichte von Schmőllnitz und von der rőmisch-katolischen Kirche in Schmőllnitz. Die Gemeinde Schmőllnitz – eine alte slowakische Gemeinde, dien och vor der Ankunft der deutschen Kolonisten am Anfang des 13. Jahrhunderts entstanden ist, befindet sich im engn Tal des Schmőllnitz – Baches im Zentralteil des Slowakischen Erzgebirge in der Hőhe von 561 m ü.M. (viac…)

Rímsko – katolícky kostol

Stručne z dejín rímsko-katolíckej cirkvi v Smolníku.

 

Banskú obec Smolník osídlili v 13. storočí Nemci z Gelnice. Na mieste dnešného kostola stál prvý kostol v r.1332, v roku 1521 bola prevedená prestavba klenby a lode. Renovácia bola prevedená aj v r.1666. Od tohto dátumu často menil majiteľov až po rok 1709, kedy ho získali katolíci. V r. 1800 bol zničený veľkým požiarom a v r. 1801 ho spravuje rímsko-katolícke kresťanstvo. V roku 1905 následným požiarom bola zničená výzdoba kostola, strecha a kostolná veža.Hlavný oltár pochádza z r. l805 s výjavom sv. Kataríny Alexandrijskej, patrónky kostola.Rekonštrukcia bočných malieb, vrchnej klenby ,obrazu ružencovej P. Márie a bočných oltárikov bola dokončená v r. 2007 maliarmi zo Zavara /TT/ a pozdejšie o rok obnova technického stavu orgánu na chóre. V r. 2010 po veternej smršti bola  čiastočne opravená strecha z plechovej krytiny. V súčasnosti z príčin havarijného stavu chceme opraviť 310m štvorcových a postupne aj ďalšie časti strechy kostola, so súhlasom Pamiatkostavu a podpory Biskupského úradu v Rožňave. Dnes sa hlási k rímsko-katolíckej cirkvi asi 40% žijúcich obyvateľov obce. V obci žije približne 1200 obyvateľov. Ostatní občania sú evanjelického a grego-katolíckeho vyznania a bez vyznania. Cez obec prechádza gotická cesta, ktorá prepája Gemer so stredným Spišom.Podľa priloženej prílohy predkladáme zoznam veriacich, ktorí darujú finančné prostriedky.Tento zoznam je aktualizovaný a bude následne doplňovaný k nahliadnutiu.Strechu kostola podľa výberového konania dostala fi Marcus Petersen a prvá časť opravy započne v novembri 2011 a zostávajúce časti po zimnom období podľa finančných prostriedkov. Preto sa obraciame na rodákov z obce, jej bývalých obyvateľov, podnikateľskú oblasť o možnosť zaslania finančných prostriedkov na účet v Slovenskej sporiteľni 0523914047/0900 a miestnych obyvateľov a sympatizantov o hotovosť finančných prostriedkov na farskú radu v Smolníku. O dávnej minulosti kostola svedčí aj prístavba zvonice /zvony Urban, Katarína/,slávnostné banícke kroje a znaky banských cechov, ktoré sú využívané k odpustovej slávnosti sv. Kataríny( 25.11.) za účasti historických zástav, zvykov a obyčajov.Správcom farnosti dnes je Mgr. Miloš Gazdík, orgán: Mgr. Milan Mihalik, kostolník :p.Štefan Mihalik, kurátorom p .Anton Pohly a farská rada :Ing. Fritsch Ján, Mudr. H.Sopková,p.Franko Hubert, p.Bajs Matej, Mgr. Ján Jašš, p.Palaščák Pavol.

Mgr. Jašš Ján

Zoznam darcov