BANÍCKY DEŇ 2016

 V sobotu 3. septembra 2016 žila celá naša obec BANÍCKYM DŇOM, ktorý organizovala obec Smolník pod záštitou Baníckeho spolku Bratstvo Smolník – Smolnícka Huta, v spolupráci s obchodnou spoločnosťou Lesy Smolník s.r.o., Reštauráciou Alžbetin dom a obcami Smolnícka Huta a Úhorná. Je dôležité, aby sme všetci zachovávali dedičstvo našich predkov a zároveň udržiavali banícke tradície, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou života v našom krásnom Smolníku…. Aj tohtoročný Banícky deň sa začal pietnou spomienkou a položením venca na miestnom cintoríne, nasledoval alegorický sprievod obcou až pred Reštauráciu Alžbetin dom, kde sa začala oficiálna časť, ktorú aj tohto roku slávnostným vystúpením otvorili úžasné mažoretky z Prakoviec Shinnig Stars (veľmi nás teší, že ich súčasťou sú aj naše smolnícke dievčatká…), po slávnostných príhovoroch nasledoval kultúrny program, ktorý pripravili členovia našich občianskych združení – SZZP a KNS, samozrejme vystúpila aj Seľanka a o 16.00 hodine bolo úžasné, milé, vtipné a veselé vystúpenie skupiny Drišľak. Veľa predajných stánkov s rôznymi hračkami a dobrotami, trampolína, nafukovacia atrakcia, dobrý guláš, chladené pivo, príjemná atmosféra a hlavne veľa návštevníkov boli dôkazom toho, že Banícky deň v našom Smolníku má svoje opodstatnenie ! Ozvučenie celej akcie a hlavne dobrá zábava až do neskorých večerných hodín – to všetko zvládla bravúrne  skupina Motýľ …. V priebehu popoludnia bola k dispozícii aj Historická miestnosť v budove OcÚ, kde si návštevníci mohli pozrieť všetko, čo sa obci Smolník v spolupráci s Baníckym spolkom Bratstvo Smolník – Smolnícka Huta podarilo pripraviť pre návštevníkov z histórie života v našej obci. Veľké ĎAKUJEM patrí všetkým, ktorí akokoľvek prispeli k tomu, že bol opäť aj tohtoročný Banícky deň taký, ako má byť !

P.S.    … hovorí sa, že keď anjeli idú na výlet, svieti slnko a slniečko nám svietilo celý deň –  tak asi na tom skutočne niečo bude…             H.Č.

9. stretnutie banských miest a obcí Slovenska – GELNICA

V dňoch 12.08. až 14.08.2016 sa v Gelnici konalo 9. stretnutie banských miest a obcí Slovenska. Stretnutia sa zúčastnilo 700 baníkov a sympatizantov zo Slovenska, Čiech, Rakúska, Maďarska a Poľska. Členovia Baníckeho spolku Bratstvo Smolník & Smolnícka Huta sa v piatok zúčastnili slávnostného Šachtágu a samozrejme v sobotu slávnostného sprievodu mestom Gelnica až na futbalové ihrisko. Obyvatelia Gelnice, ako aj návštevníci vytvorili počas sprievodu úžasnú atmosféru, naše deti s insigniami a permoníci s klopačkou boli pravidelne odmeňovaní potleskom, dokonca aj sladkosťami. Ich bezprostredné reakcie pri klopkaní na klopačku a zároveň rýchle odbočenie zo sprievodu smerom k stánku s hračkami boli neopakovateľné…  V nedeľu si členovia baníckych spolkov zo Slovenska, Čiech a Poľska v rámci naplánovaných fakultatívnych výletov prišli pozrieť našu krásnu obec, navštívili Rímsko-katolícky kostol, Evanjelický kostol, Obecný úrad, poprechádzali sa po námestí a svoju návštevu zavŕšili na Jazere Úhorná, kde mali pripravené občerstvenie. Na priložených fotografiách si môžete priblížiť atmosféru stretnutia.              H.Č.

Banícky deň 2015

Sobotné ráno 5. septembra 2015 bolo zamračené, upršané, ale aj napriek tomu – bolo sviatočné – BANÍCKE. Opäť po roku bol v našej obci Banícky deň, ktorý organizovala Obec Smolník v spolupráci s Baníckym spolkom Bratstvo Smolník & Smolnícka Huta, s obchodnou spoločnosťou Lesy Smolník s.r.o., s Reštauráciou Alžbetin Dom a s obcou Smolnícka Huta. Banícky deň sa začal už ráno o 10.00 hod. na multifunkčnom ihrisku futbalovým zápasom, ktorého sa zúčastnili družstvá zo Spišskej Novej Vsi, Smolníckej Huty a Smolníka.  O 14.00 hodine bola pietna spomienka na miestnom cintoríne, nasledoval alegorický sprievod obcou až pred Reštauráciu Alžbetin Dom. Slávnostný program otvorili mažoretky Shinning Stars z Prakoviec, po oficiálnej časti nasledoval kultúrny program, ktorý sa páčil asi aj slniečku, lebo po daždi nebolo zrazu ani stopy …. Kultúrny program pripravili členovia KNS a SZZP v Smolníku, mažoretky Shinning Stars, Seľanka, country skupina Kamélie z Gelnice, folklórny súbor Jahodná z Košíc a skupina Motýľ, ktorá zároveň zabezpečovala ozvučenie počas celého Baníckeho dňa. Nezabudli sme ani na našich futbalistov a malou pozornosťou sme všetkých odmenili : víťazov futbalového zápasu – “spišiakov”, na druhom mieste skončili domáci “smolníčania” a tretia priečka patrila “hutňanom “. V poľovníckej miestnosti Reštaurácie Alžbetin Dom bola pre všetkých návštevníkov, ktorí sa zaujímajú o históriu, pripravená výstava fotografií a rôznych predmetov, ktoré priblížili nielen  baníctvo, ale aj históriu a uplynulé roky života v našej obci. Predajné stánky, cukrová vata, trampolína, nafukovací hrad, chutný guláš,  dotvárali úžasnú atmosféru tohto dňa. Naša úprimná vďaka patrí všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k tomu, že sa aj tohtoročný Banícky deň opäť vydaril !

8. stretnutie banských miest a obcí Slovenska

V sobotu 25. júla 2015 sa členovia Baníckeho spolku Bratstvo Smolník & Smolnícka Huta, ako aj sympatizanti spolku zúčastnili 8. celoslovenského stretnutia banských miest a obcí Slovenska, ktoré sa tohto roku konalo v Banskej Bystrici. Slávnostný sprievod krásnym centrom mesta bol presunutý zo 17.00 hod. na  11.30 hod. z dôvodu nepriaznivých poveternostných podmienok, ktoré sa očakávali popoludní.  Členka nášho spolku pani Katarína Lendacká si prevzala Čestný odznak Ministra hospodárstva SR  ” Za zachovanie tradícií ” – blahoželáme . Žiaľ, predpovede sa naplnili a po sprievode a oficiálnej časti, ktorá mala pochopiteľne “rýchly spád” sa stal hlavným bodom programu intenzívny dážď… Ako to už v živote chodí, po daždi vždy vyjde slnko a nám, ako aj iným návštevníkom stretnutia sa podarilo navštíviť pamätník SNP, čo bolo veľkým zážitkom hlavne pre našich chlapcov. V priložených fotografiách si môžete priblížiť atmosféru tohto stretnutia. Vďaka patrí vedeniu obce za úhradu prepravných nákladov a všetkým zúčastneným za účasť, aj to je forma, ako môžeme zviditeľniť náš krásny Smolník a zároveň nezabúdať na banícke tradície !

 

Banícky deň 2014

Obci Smolník záleží na zachovávaní tradícií a už niekoľkoročné organizovanie Baníckeho dňa je toho nepopierateľným dôkazom. Sobota 13. septembra 2014 bola v našej obci opäť slávnostná. Banícky deň organizovaný obcou Smolník, pod záštitou Baníckeho spolku Bratstvo Smolník – Smolnícka Huta, v spolupráci s občianskymi združeniami a sympatizantmi sa začal už tradične pietnou spomienkou na miestnom cintoríne. Alegorického sprievodu obcou sa zúčastnili aj prakovské mažoretky zo Súkromnej základnej umeleckej školy. Veľmi si vážime, že nás aj tohto roku svojou návštevou poctili členovia Baníckych spolkov a cechov zo Spišskej Novej Vsi, Rudnian, Sloviniek, Rožňavy, tiež zástupcovia mesta Gelnica a Ing. Kováč a Ing. Molčik z vedenia ZBSC Slovenska. Tohto roku bolo počasie upršané, vlastne ako celé uplynulé leto, ale počas sprievodu a kultúrneho programu si dali “dažďové kvapky krátku pauzu”. Po oficiálnej časti nasledoval kultúrny program v ktorom sa nám predstavili úžasné prakovské mažoretky (ináč majsterky Európy a sveta… ), členovia KNS a SZZP v Smolníku, naši ukrajinskí spoluobčania, Seľanka a KANDRÁČOVCI, ktorí boli skutočne úžasní. Aj keď sa počas ich vystúpenia “dažďové kvapky vrátili z pauzy”, nálada bola fantastická a počet návštevníkov nášho Baníckeho dňa nás utvrdil v tom, že organizovanie práve takýchto akcií má zmysel. O ozvučenie počas celého dňa, ako aj o dobrú náladu až do neskorých večerných hodín sa postarala skupina Motýľ. Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli k tomu, že Banícky deň bol opäť dňom, na ktorý budeme určite radi spomínať. V priložených fotografiách si môžete vychutnať  “banícku atmosféru”.

Banícky deň 2013

V mesiaci September nezabúdame na banícke tradície našej obce a organizujme v spolupráci s Občianskymi združeniami obce, pod záštitou Baníckeho spolku Bratstvo Smolník – Smolnícka Huta BANÍCKY DEŇ. Tohto roku sa Banícky deň konal 14. septembra 2013 so začiatkom o 14.00 hodine na miestnom cintoríne pri pamätníku banských nešťastí. Oficiálna časť Baníckeho dňa sa začala pietnou spomienkou a pokračovala alegorickým sprievodom obcou pred Reštauráciu Alžbetin dom.

Rok 2013 je pre našu obec výnimočný aj dôležitými historickými medzníkmi – pripomíname si  770. výročie od prvej písomnej zmienky o obci Smolník, ako aj 686. výročie udelenia výsad kráľovského mesta. Účasťou na Baníckom dni nás tohto roku poctil  poslanec NR SR Ing. Antonín Cicoň, tiež zástupcovia mesta Gelnice s pani primátorkou, ako aj  členovia Baníckych spolkov a cechov z Rožňavy, Rudnian a Sloviniek. Po oficiálnej časti nasledoval kultúrny program v ktorom sa nám predstavili hudobným vystúpením členovia KNS a SZZP v Smolníku, s peknými pesničkami nás zabavila Seľanka, folklórny súbor Čačina nás potešil úžasným vystúpením. Privítali sme medzi nami aj nášho rodáka p. Rafaela Szaboa, ktorý za asistencie pani starostky a predsedu Baníckeho spolku Bratstvo Smolník – Smolnícka Huta “privítal do života” svoju novú knihu. Členovia divadla Teatrálnej skratky zo Spišskej Novej Vsi si pre nás pripravili divadelné vystúpenie “Bebekovci – stredoveká mafia”, ktoré nám priblížilo históriu nášho regiónu.

Aj napriek nepriaznivej predpovedi počasia nás nesklamalo ani slniečko, pre všetkých návštevníkov boli k dispozícii rôzne stánky, deti sa tešili z nafukovacieho hradu, trampolíny a dokonca sme mali aj detský kolotoč so strelnicou. K Baníckemu dňu patrí aj dobrý guláš a že ten “náš” bol naozaj vynikajúc sa zaslúžili členovia PZ Smolník II. Ďakujeme všetkým, ktorí akoukoľvek formou prispeli k tomu, že tohtoročný Banícky deň bol vydarený a že našu obec práve v tento deň navštívilo veľa dobrých ľudí. Vďaka patrí aj  “MOTÝĽOM” za ozvučenie, osvetlenie a super hudbu…  Atmosféru Baníckeho dňa si môžete vychutnať aj na priložených fotografiách.

(viac…)