Košice EHMK – 8. jún 2013

Mesto Košice sú v roku 2013 Európskym hlavným mestom kultúry a aj pri tejto príležitosti je v priebehu roka organizovaných množstvo kultúrnych a spoločenských akcií. V dňoch 6. – 9. júna 2013 sa konali 15. Európske dni baníkov a hutníkov a tiež 6. stretnutie banských miest a obcí Slovenska. V rámci tejto akcie prebiehalo v Košiciach množstvo sprievodných akcií, výstav a vernisáži. Pre všetkých návštevníkov Košíc bol určite veľmi atraktívny sprievod, ktorého sa zúčastnili aj členovia Baníckeho spolku Bratstvo Smolník & Smolnícka Huta, sympatizanti a členovia občianskych združení v našej obci. V sprievode boli zástupcovia z rôznych kútov Európy – Holandska, Nemecka, Rakúska, Maďarska, Čiech, Talianska, Slovinska. Každá krajina prezentovala svoje banícke a hutnícke oblečenie, nechýbali ani rôzne dychové hudby, ktoré dotvárali sviatočnú atmosféru.  Sprievod bol skutočne krásny a naše smolnícke deti opäť  patrili k tým, ktoré zožali veľký úspech. Po dekorovaní vlajok si prevzal vyznamenanie Ministra hospodárstva z rúk Ing. Malchárka – predsedu Baníckych spolkov a cechov Slovenska Vyznamenanie  Za zachovávanie baníckych tradícií predseda nášho spolku Ing. Jozef Valko. Srdečne blahoželáme.  Sobotný večer bol ukončený veľkolepým ohňostrojom. V priložených fotografiách si môžete priblížiť atmosféru v Košiciach.

 

 

 

POZVÁNKA

Banícky spolok Bratstvo Smolník & Smolnícka Huta sa už po štvrtýkrát zúčastnil slávnostnej odpustovej slávnosti s baníckou oferou v RKK  Sv. Kataríny Alexandrijskej. Slávnosť sa začala posvätením zrekonštruovanej kapličky Jána Nepomuckého. Členovia nášho spolku, vrátane našich najmenších, bez ktorých si už nevieme predstaviť žiadnu našu akciu, svojou účasťou na bohoslužbe opäť prispeli k dôstojnosti celej odpustovej slávnosti. Sme hrdí na to, že aj pri takýchto slávnostných príležitostiach môžeme prezentovať aj dlhoročné banícke tradície, ktoré k našej obci zaslúžene a neodmysliteľne patria.

RKFÚ Smolnícka Huta s excurrendom Smolník, spolu s Farským úradom Smolník, farskou radou, starostkou obce Smolník PhDr. Margitou Brutovskou a veriacimi farnosti Smolník pozývajú na odpustovú slávnosť v Smolníku, ktorá sa bude konať na Sv. Katarínu Alexandrijskú v nedeľu 25.11. o 10.30 vo farskom kostole. Hlavným celebrantom bude Prof. Doc. ThDr. Jozef Leščinský, PhD. Všetci ste srdečne vítaní.

SALAMANDER – Banská Štiavnica 2012

Dňa 07. septembra 2012 sa členovia Baníckeho spolku Bratstvo Smolník & Smolnícka Huta, členovia občianskych združení obce Smolník a sympatizanti zúčastnili Salamandrových slávnosti v Banskej Štiavnici. Pred samotným sprievodom, ktorý sa začínal vo večerných hodinách účastníci navštívili Banské múzeum v Banskej Štiavnici, kde si mohli prezrieť množstvo vzácnych exponátov a taktiež sa “stali baníkmi” a zažili na vlastnej koži atmosféru bane prehliadkou štôlne Bartolomej. Naša vďaka patrí Ing. Erikovi Somathymu, ktorý nám návštevu múzea zabezpečil. Salamandrový sprievod, ktorého sme boli súčasťou bol veľmi pekný, zúčastnilo sa ho množstvo Baníckych spolkov zo Slovenska, ako aj z Čiech, Maďarska, Poľska a Holandska. Tradičnou ozdobou nášho sprievodu bol bača a deti s insigniami, ktoré zožali veľký úspech. Na priložených fotografiách si môžete priblížiť úžasnú atmosféru návštevy historickej a krásnej Banskej Štiavnice.

BANÍCKY DEŇ – rok 2012

 …  1. september 2012 bol v našej obci opäť v duchu baníckych tradícií…

BANÍCKY DEŇ bol aj tohto roku zorganizovaný obcou Smolník, občianskymi združeniami obce Smolník pod záštitou Baníckeho spolku Bratstvo Smolník – Smolnícka Huta. Slávnostný program sa začal o 14. oo hodine na miestnom cintoríne pietnou spomienkou, minútou ticha a položením venca pred pamätník banských nešťastí. Nasledoval alegorický sprievod obcou Smolník až pred Reštauráciu Alžbetin dom, kde bol pripravený slávnostný program. Sprievodu sa zúčastnili hostia z pozvaných baníckych spolkov, členovia nášho BS, požiarnici, Seľanka,  samozrejme,  ozdobou sprievodu boli naši najmenší permoníci a deti s insigniami, tiež sympatizanti a priaznivci BS, občania našej obce. Osobnou zanietenosťou a angažovanosťou našej pani starostky sa nám podarila úžasná vec – alegorický sprievod prichádzal pred Alžbetin dom za zvuku zvonov Urbana, Kataríny a Jozefa –  a tak sa nám približne po  osemročnej odmlke podarilo “naštartovať niečo, bez čoho naši otcovia nevedeli niekedy existovať” (vďaka patrí všetkým, ktorí na zvonoch na Banícky deň zvonili) …  Banícky deň slávnostne otvorila starostka obce Smolník PhDr. Margita Brutovská, nasledoval príhovor predsedu Baníckeho spolku Ing. Jozefa Valka, prítomných pozdravil starosta obce Smolnícka Huta p. Ján Grega a poslanec NR SR a nášho OZ Ing. Antonín Cicoň. Po oficiálnej časti nasledoval kultúrny program, ktorý si pripravili členovia SZZP Smolník, členovia KNS Smolník a KNS Smolnícka Huta, svoje zastúpenie v programe mali aj naši ukrajinskí spoluobčania. Dobrú zábavu a úsmev na tvári zabezpečila prítomným hudobná skupina Eminent, práve vystúpenie tejto skupiny bolo plné humoru, dobrej hudby a veselej nálady. Výborný guláš pre prítomných pripravilo PZ Smolník II., občerstvenie pre všetkých počas celej akcie zabezpečili pracovníci obchodnej spoločnosti Lesy Smolník s.r.o. Pre všetkých návštevníkov tohtoročného Baníckeho dňa bolo k dispozícii množstvo stánkov – predávalo sa ovocie, cukrovinky, hračky a rôzny iný tovar, náš rodák p. Rafael Szabo ponúkal na predaj svoje knihy. Naši najmenší mali k dispozícii trampolínu a nafukovaciu šmýkačku. O ozvučenie a  dobrú hudbu sa do neskorých večerných hodín staral DJ Seven. Ďakujem všetkým, ktorí boli nápomocní pri organizovaní tejto našej akcie. Slnečné lúče, úsmevy, vzájomné stretnutia priateľov a dobrá nálada všetkých prítomných bola dôkazom toho, že akcia sa vydarila a že aj napriek mnohým našim povinnostiam a rýchlemu životnému tempu zostávame vždy verní svojim tradíciám a na náš “Smolnícky Banícky deň”  sme všetci právom hrdí !

 

 

 

Slávnostná bohoslužba – sviatok sv. Jozefa robotníka

V utorok 1. mája 2012 sa konala slávnostná bohoslužba na sviatok  sv. Jozefa robotníka. Tentokrát sa omša konala v Rímskokatolíckom kostole v Smolníku. Členovia a sympatizanti nášho spolku sa tejto slávnosti zúčastnili už po štvrtý krát. Hlavným celebrantom bol najdôstojnejší opát z Jasova Praem. Karol Tomáš Bartál. Naša vďaka patri všetkým členom a sympatizantom spolku, ktorí sa tejto slávnostnej bohoslužby zúčastnili aj tento rok. Vďaka patrí aj našim deťom, ktoré sú ozdobou a pýchou všetkých akcií.

 

Banícky Spolok Bratstvo Smolník & Smolnícka Huta pozýva svojich členov a sympatizantov na slávnostnú bohoslužbu na sviatok sv. Jozefa robotníka, ktorá sa bude konať 1. mája 2012 o 10.30 hod. v Rímsko – katolíckom kostole v Smolníku.

 

 

 

Zápisnica z Valného zhromaždenia Baníckeho spolku Bratstvo Smolník & Smolnícka Huta

Prítomní  : podľa prezenčnej listiny

Valné zhromaždenie otvorila starostka obce a členka výkonného výboru BS PhDr. Margita Brutovská, privítala všetkých prítomných členov BS , poslancov  OZ v Smolníku, starostu obce Úhorná, riaditeľa ZŠ s MŠ Smolník, hostí z BS zo Spišskej Novej Vsi a Rožňavy.

PROGRAM : PhDr. Margita Brutovská predložila návrh programu rokovania Valného zhromaždenia, predložený  program bol jednohlasne schválený bez pripomienok a dodatkov.

(viac…)

Pozvánka – poďakovanie

Ďakujeme členom baníckeho spolku Bratstvo Smolník – Smolnícka Huta, že sa už po tretí krát zúčastnili tejto slávnostnej bohoslužby.Súčasťou tradičného slávnostného sprievodu boli aj deti so znakmi, členovia spolku a pozvaní hostia. Banícka ofera v kostole Svätej Kataríny má dlhoročnú tradíciu a sme hrdí na to, že aj účasť členov nášho spolku prispela k dôstojnosti a slávnostnej atmosfére počas celej bohoslužby.Fotografie sú v galérii.

Oznamujeme širokej verejnosti, že v nedeľu 20. novembra 2011 o 10.oo hodine sa v Rímsko – katolíckom kostole Svätej Kataríny v Smolníku bude konať slávnostná svätá omša spojená s baníckou oferou. Srdečne pozývame širokú verejnosť, členov Baníckeho spolku a sympatizantov baníckych tradícií na túto slávnostnú bohoslužbu.