Valné zhromaždenie BS

V prvú februárovú sobotu sa konalo valné zhromaždenie baníckeho spolku Bratstvo Smolník-Smolnícka Huta, v Alžbetinom dome v Smolníku so začiatkom o 17,00 hod.

Po zaznení baníckej hymny starostka obce Smolník PhDr. Margita Brutovská všetkých prítomných členov a hostí srdečne privítala.

Predseda baníckeho spolku Ing. Jozef Valko vo svojej správe o činnosti za rok 2010 zhodnotil celoročnú prácu a zároveň sa poďakoval všetkým členom, ktorí sa podieľajú svojou účasťou na organizovaných akciách spolku. Vyzval všetkých, aby sa podľa svojich možností aj naďalej zúčasťňovali pri realizácií slovenskej banskej cesty a tak zachovali banícke tradície pre budúce generácie.

Naše zhromaždenie podporili svojou účasťou i pozvaní hostia zo Spiša. Vo svojich diskusných  príspevkoch nám zaželali pevné zdravie a veľa úspechov pri plnení vytýčených úloh.

 

Pozvánka

Banícka ofera v kostole Svätej Kataríny v Smolníku má už dlhoročnú tradíciu. Členovia spolku Bratstvo Smolník – Smolnícka Huta sa už druhý krát  zúčastnili  na slávnostnej svätej omši, ktorá sa konala v nedeľu  21. 11. 2010. V slávnostnom sprievode nechýbali ani deti so znakmi, ktoré boli súčasťou osláv tohto sviatku. Svätej omše sa zúčastnili aj pozvaní hostia. Vďaka patrí všetkým členom spolku, ktorí si v tejto uponáhľanej dobe našli čas a prišli na túto slávnostnú bohoslužbu. Fotografie z tejto slávnosti nájdete vo fotogalérii.

Oznamujeme širokej verejnosti, že v nedeľu, 21. NOVEMBRA 2010 o 11.00 hod. sa v Rímsko –  katolíckom kostole Svätej Kataríny v Smolníku bude konať slávnostná svätá omša spojená s baníckou oferou.

Týmto srdečne pozývame širokú verejnosť, členov Baníckeho spolku  a sympatizantov baníckych tradícii na túto slávnostnú bohoslužbu.

BANÍCKY DEŇ

Koniec augusta a začiatok septembra 2010 bol bohatý na akcie s baníckou tradíciou. Mesto Spišská Nová Ves zorganizovalo v dňoch 27. – 28. augusta 2010   3. stretnutie banských miest a obcí Slovenska. Na túto akciu bola pozvaná aj naša obec Smolník a samozrejme, že sme sa tejto zaujímavej a peknej akcie aj zúčastnili. Fotografie z tejto akcie nájdete vo fotogalérii.

4. septembra 2010 sa pod záštitou obce Smolník, Lesy s.r.o. Smolník, občianských združení obce ako aj Baníckeho spolku BRATSTVO Smolník-Smolnícka Huta uskutočnil  BANÍCKY DEŇ. Oslava sviatku baníkov mala v našej obci dlhoročnú tradíciu, ktorá sa však úpadkom baníctva žiaľ prerušila. Oživenie tejto tradície bolo odvážnym a pomerne náročným krokom všetkých zainteresovaných. Po dlhoročnej odmlke sa oslava Dňa baníkov v našej obci konala po prvýkrát v roku 2008, v roku 2009 boli oslavy zrušené kvôli banskému nešťastiu v Handlovej. Práve deň – 4. september 2010 bol pre našu obec dňom slávnostným, dňom, keď sme vzdali hold a úctu dlhoročnému baníctvu v našej obci. Slávnostný program sa začal stretnutím zúčastnených pred pamätníkom banských nešťastí na miestnom cintoríne. Predseda spolku Bratstvo, Ing. Jozef Valko zaspomínal vo svojom príhovore na všetkých, ktorí našli svoju smrť v bani a spolu so starostkou obce PhDr. Margitou Brutovskou položili k pamätníku veniec. Po tomto slávnostnom akte nasledoval alegorický sprievod obcou, sprievodu sa zúčastnili pozvaní hostia z baníckych spolkov, malí permoníci a chlapci s insigniami – naša pýcha, zástavy a znaky obce, dychová hudbe Seľanka, členovia DHZ, členovia občianskych združení a občania obce. Sprievod sa presunul pred Reštauráciu Alžbetin dom, kde sa konalo slávnostné otvorenie Baníckeho dňa. Po oficiálnych príhovoroch nasledoval kultúrny program, predstavili sa v ňom členovia ZO SZZP, členovia KNS, dychová hudba Seľanka a Miro Music. Veľmi milým momentom bol príhovor a poďakovanie Ing. Klauča – predsedu Baníckeho spolku Spiš všetkým tým, ktorí sa zúčastnili stretnutia v SNV, veľké poďakovanie a odovzdanie pamäťného listu patrilo našim malým permoníkom, chlapcom a Mgr. Barnovej za účasť nielen na tejto, ale aj na mnohých akciách s baníckou tématikou. Avizované vystúpenie kočovného divadelného súboru DRAK a predstavením Na skle maľované bolo úžasné, celému súboru patrí naša vďaka, bol to obrovský kultúrny zážitok. Skvelý hudobný doprovod počas celého dňa zabezpečoval p. Miro Širilla a DJ Steve, spolu sa postarali o výbornú náladu všetkých prítomných.Po výbornom guláši, ktorý pripravili Lesy s.r.o. Smolník sa počasie, ktoré bolo dovtedy našim “kamarátom” zmenilo a ukázalo nám svoju moc v podobe dažďa. Aj napriek dažďovým kvapkám bola nálada prítomných výborná, veď sa po dlhšom čase opäť stretli bývalí kolegovia, priatelia, kamaráti – porozprávali sa, zaspomínali …

Naša vďaka patrí všetkým, ktorí sa pričinili na zorganizovaní tejto úžasnej akcie, veríme, že o rok sa všetci opäť stretneme a tradíciu baníctva na ktorú sme právom hrdí nenecháme upadnúť do zabudnutia !

S úctou Vaša starostka,

PhDr. Margita Brutovská

 

1. máj v Baníckom spolku

     Bol pekný prvomájový deň, keď už po druhý krát banícky spolok Bratstvo Smolník – Smolnícka Huta oslávil sviatok práce poklonou v kaplnke sv. Jozefa robotníka. Po slávnostnej svätej omši, ktorú celebroval pán farár Mgr. Miloš Gazdík, sme slávnostným sprievodom pochodovali do obce Smolnícka Huta.

      Pred obecným úradom nás privítal starosta obce p. Ján Grega. Po odznení baníckej hymnickej piesni sa ujal slova predseda spolku Ing. Jozef Valko. Po krátkom príhovore sa poďakoval všetkým prítomným členom spolku, ako aj pozvaným hosťom za účasť. Zároveň pripomenul, že v tejto tradícii budeme aj naďalej pokračovať.

     Za zdarný priebeh akcie treba poďakovať celému výboru spolku, ako aj starostovi obce p. Gregovi, ale i ostatným, ktorí prispievajú svojou pomocou. Fofografie z tejto akcie nájdete vo fotogalérii.