Pozvánka – KNS

Karpatskonemecký spolok na Slovensku, miestna skupina Smolník  srdečne pozýva svojich členov, ako aj širokú verejnosť na projekt “Oživenie baníckych tradícií a kultúry nemeckej menšiny v Smolníku“, ktorý sa uskutoční dňa 11.10.2015 o 14.30 hod. v Reštaurácii Alžbetin Dom. Tešíme sa na stretnutie s Vami

                                                                                                   Podujatie finančne podporila Obec Smolník

                                                                                                                    Otomár Vasilco, predseda MS Smolník

Pozvánka – KNS 2012

Karpatskonemecký spolok na Slovensku miestna skupina Smolník Vás týmto srdečne pozýva na akciu “Dni nemeckej kultúry – oživenie baníckych tradícií”, ktorá sa uskutoční dňa 20.10.2012 v priestoroch Reštaurácie Alžbetin dom o 14.30 hod.

Tešíme sa na Vašu účasť !

Záväznú účasť prosím potvrdiť na adrese : Marianna centrum, Smolník č. 115

 

Otomár Vasilco

predseda MS KNS Smolník

Činnosť KNS

V sobotu 28.5.2011 KNS-miestna skupina Smolník hodnotila svoju činnosť na výročnej schôdzi v budove Alžbetin dom. Táto schôdza tento krát nehodnotila iba predchádzajúci rok, ale aj dvadsať ročnú existenciu. Preto sa chceme obzrieť trocha do minulosti a priblížiť činnosť spolku, ktorú máme podchytenú aj vo veľmi zaujímavej foto dokumentácii.
Samotný karpatskonemecký spolok na Slovensku vznikol v septembri 30.9.1990 v Medzeve, kde bola ustanovujúca schôdza.  Podľa prezenčnej listiny sa z našej obce zúčastnili p. Otomár Vasilco a p.  Anton Horváth.  Nasledujúcom období bol spolok založený v Mníšku nad Hnilcom a postupne sa odčleňovali jednotlivé miestne skupiny. Tých je dnes spolu šesť. Ako posledná vznikla skupina v Dobšinej, ktorá z historického hľadiska tiež patrí do nášho regiónu.  (viac…)

POZVÁNKA

Karpatskonemecký spolok na Slovensku miestna skupina Smolník Vás týmto srdečne pozýva na akciu “Dni nemeckej kultúry – oživenie baníckych tradícii”, ktorá sa uskutoční dňa 29.08.2010 v priestoroch Reštaurácie Alžbetin dom o 15.00 hod.

Tešíme sa na Vašu účasť !

Záväznú účasť prosím potvrdiť na adrese : Marianna centrum, Smolník č. 115

                                                                                                   Otomár Vasilco

                                                                                                   predseda MS KNS Smolník

Pozvánka

Karpatskonemecký spolok na Slovensku miestna skupina Smolník Vás týmto srdečne pozýva na výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční dňa 6.3.2010 v priestoroch Reštaurácie Alžbetin dom o 15:00 hod.

Prosíme o účasť členov, lebo bude uskutočnená výmena členských preukazov a výber členského príspevku.

Tešíme sa na Vašu účasť.

Fašiangy v Karpatsko-nemeckom spolku

Miestna skupina KNS Smolník sa prezentovala svojim programom na regionálnom stretnutí v Mníšku nad Hnilcom počas fašiangov v kostýmoch.Malým prekvapením pre prítomných bola aj skladba v podaní Janky Kluknavskej a Mgr.Marcela  Šenkýra.Viac ako stovka účastníkov odmenila všetkých mohutným potleskom.Všetkým ktorý reprezentovali našu miestnu skupinu KNS ďakujem za svedomitý prístup

Aktivity KNS

Aktivity Karpatsko-nemeckého spolku v Smolníku v roku 2009

Kultúrny spolok KNS patrí medzi jedno z najstarších občianskychzdružení v obci Smolník. Tohto roku oslávi 20. výročie vzniku. Tak ako po iné roky, aj tento rok chceme zhodnotiť prácu spolku za rok 2009 a stručne priblížiť činnosť občanom.Činnosť každého OZ závisí od dobrovoľnosti a nadšenia členov a samozrejme od finančných prostriedkov za kalendárny rok. Za rok 2009 sme od obce nedostali žiadne finančné prostriedky na činnosť. Preto sa naše aktivity financovali výlučne z vlastných zdrojov. Podali sme tri projekty na Ministerstvo kultúry sekcia národnostné menšiny a aj napriek finančnej kríze nám boli schválené všetky tri projekty. V júli 2009 sa vzdala funkcie predsedu KNS Smolník pani PhDr. Margita Brutovská. Na mimoriadnej členskej schôdzi bol dočasne poverený vedením pán Otomár Vasilco do uskutočnenia riadnej výročnej členskej schôdze, ktorá sa uskutoční vo februári 2010.Všetky projekty sme aj zrealizovali v druhom polroku 2009. Finančné prostriedky Ministerstva kultúry sme využili aj na nákup výpočtovej a multimediálnej techniky, zakúpili sme notebook, filmovú kameru a premietací prístroj. Túto techniku sme využívali počas celého obdobia a zaznamenávali aktivity členov a činnosť spolku.Prvý projekt “Gastronómia mantákov” mala úspech hlavne medzi členkami-gazdinkami, ktoré si medzi sebou vyskúšali a vymieňali recepty našich starých mám. Druhý projekt “Oživenie baníckych tradícii” sa niesol tohto roku témou “Banské znaky v minciach razených v Smolníku”. Chceli by me touto cestou poďakovať p. riaditeľovi ZŠ Mgr. Mikulášovi Barnovi, ktorý nám veľmi ochotne zapožičal náučné panely. Tieto panely pomohli priblížiť baníctvo – ťažbu medi a mincovníctvo v našej obci. Tretí projekt”Literárno-divadelné popoludnie” sa tohto roku nieslo pod mottom “Všetci pri jednom stole”. Pozvánka na tento projekt bola zverejnená aj v Slovenskomrozhlase na rádiu Regina. Tak ako pri všetkých projektoch aj na tento bolipozvaní členovia KN Spolkov z miest a obcí regiónu, taktiež nečlenovia a široká verejnosť. Prvý krát sme využili multimediálnu techniku, ktorou sme priblížili históriu a zaznamenali koncert Mgr. Marcela Šenkýra a Janky Kluknavskej. Spestrili nám popoludnie skladbou od Franza Schuberta. Za ich výkon, ktorý fascinoval všetkých prítomných poďakovali sólistom hostia a vyjadrili im obdiv. Ešte raz vyjadrujeme aj my veľké “Ďakujeme!” Tento projekt prekvapil všetkých zúčastnených o činnosti miestnej skupiny. Naša činnosť nie je len o speve, ale aj o vedomostiach o kultúrnych pamiatkach a o ich veľkom historickom dedičstve našich predkov. Touto cestou chceme poďakovať všetkým aktívnym členom, ktorí sa podieľali na príprave arealizácii projektov roku 2009 a členom spevokolu za ich celoročnú prípravu a reprezentáciu našej skupiny v obci aj mimo obce na kultúrnych podujatiach. Radi privítame nových členov, ktorí majú chuť a záujem rozvíjať kultúrnededičstvo našich predkov a pracovať s multimediálnou technikou.
Výbor KNS Smolník