Katarínske posedenie – November 2012

Pre členov SZZP by snáď nemohol byť mesiac November úplný, keby sa nekonalo tradičné Katarínske posedenie, ktoré patrí medzi veľmi obľúbené akcie. Ináč to nebolo ani tohto roku a 22. novembra 2012

sa v Reštaurácii Alžbetin dom stretli tí členovia, ktorí sa radi zabavia, zaspievajú si, porozprávajú sa. Dobrá nálada, úsmev na tvárach, dobré jedlo a fantastická atmosféra počas celého večera bola dôkazom

toho, že je vždy veľmi potrebné organizovať práve takéto spoločenské akcie, stretávať sa a komunikovať navzájom,  aj napriek našim často používaným slovám : … ” nemám čas, nestíham…”

 

 

 

 

Dňa 22. novembra 2012 o 17.00 hodine organizuje ZO SZZP v Smolníku KATARÍNSKE POSEDENIE.  Poplatok 6,– €. Prihlásiť sa môžete do 19.novembra 2012 u p

 

. Romančíka na t. č.  0903269603, pri p. Liptákovej na t.č.  4897210 alebo pri p. Širillovej na t. č.  0918532380.  Tešíme sa na stretnutie s Vami  a spoločnú dobrú zábavu !

 

Aktivity SZZP

Dňa 27.10.2012 sa konal 10. ročník Okresných stolnotenisových hier zdravotne postihnutých v telocvični Základnej školy v Jaklovciach. Z našej ZO SZZP Smolník sa zúčastnili 3 členovia: p. Margita Retterová, p. Anton Horvátha a p.Ivan Romančík, ktorí reprezentovali našu obec s výbornými výsledkami. Pán Alfréd Horváth vyhral v súťaži jednotlivcov v kategórii seniori a pani Margita Retterová získala druhé miesto v kategórii žien. Atmosféru súťaže si môžete pozrieť na priložených fotografiách.

 

Okresný športovo-zábavný deň zdravotne postihnutých

ZO SZZP v Smolníku zorganizovala dňa 13.09.2012 Okresný športovo – zábavný deň zdravotne postihnutých, v poradí už II. ročník. Všetkých prítomných privítala p. Janošková, okresná predsedníčka SZZP a naša predsedníčka, p. Širillová zahájila a otvorila tento športový deň. Akcie sa zúčastnilo 74 členov zo všetkých organizácií nášho okresu. Súťažilo sa v streľbe, v kolkoch, v hode šípkami, vedomostný kvíz preveril vedomosti všetkých súťažiacich. Členovia našej organizácie boli úspešní, medaily získali p. Šenkýrová, p. Sasáková, p.Retterová a p. Gajdošová. Víťazom v streľbe, ako aj titul celkového víťaza súťaže s najvyšším počtom bodov získal p. Milan Lipták. Vyhodnotenia sa zúčastnila aj starostka obce Smolník PhDr. Margita Brutovská, ktorá víťazom zablahoželala a všetkým prítomným popriala prežitie pekného dňa v lone krásnej prírody. K výbornej atmosfére a spokojnosti všetkých prítomných prispelo aj slnečné počasie a chutný guláš. Dobrú náladu a úsmev na tvári umocnil aj p. Zvirinský svojou hrou na harmonike, nechýbal spoločný spev obľúbených piesní. V závere sa p. Janošková, okresná predsedníčka SZZP poďakovala všetkým prítomným za účasť a vzornú reprezentáciu. Záverečné slová patrili p. Širillovej, ktorá poďakovala organizačnému výboru, rozhodcom a všetkým členom, ktorí prispeli k zdarnému priebehu športového dňa, pozvala všetkých prítomných na budúci ročník a vyslovila presvedčenie, že organizovanie takýchto akcií je nesmierne dôležité –   posilňuje športového ducha našich členov, ale predovšetkým upevňuje vzájomné vzťahy, prispieva k tomu, aby sme v našom živote aj napriek zdravotným problémom, mali dni krajšie a veselšie.

Eva Liptáková

 

 

Plánované akcie ZO SZZP

ZO SZZP v Smolníku oznamuje svojim členom a sympatizantom, že v najbližších týždňoch organizuje tieto akcie na ktoré ste všetci srdečne pozvaní.

13.6.2012           Pochod na Náučný chodník Smolnícka píla. Zraz bude na námestí v Smolníku o 8.30 hod., odchod autobusom o 8.35 hod., so sebou si môžete zobrať jedlo na opekanie

20.06.2012        Guláš párty na Jazere Úhorná – pozývame členov výboru a členov spolku Nádej, prihlásiť sa treba do 15.06.2012 pri p. Širillovej (0918532380) a pri p. Romančíkovi (0903269603)

30.06.2012        TAJCH TAG – akcia organizovaná obcou Smolník

07.07.2012        Pozývame svojich členov a sympatizantov na výlet na “Levočskú horu”. Ak bude dostatočný počet účastníkov, pôjde sa autobusom. Program : účasť na Svätej omši, prehliadka námestia v Levoči, návšteva kostola Sv. Jakuba, obed na Spišskom salaši. Prihlásiť sa môžete do 30.06.2012 na vyššie uvedených tel. číslach.

Mária Širillová, predsedníčka ZO SZZP