Pozvánka

ZO SZZP v Smolníku pozýva svojich členov a sympatizantov na KATARÍNSKE POSEDENIE, ktoré  bude dňa 24.11.2010 v Alžbetinom dome so začiatkom o 17.00 hodine. Konzumné  je 6,– €. Prihlásiť sa môžete do pondelka – 22.11.2010 pri p. Liptákovej a p.Haiserovej.

POZVÁNKA

ZO SZZP v Smolníku usporiada dňa 04.09.2010 športovo – strelecký deň so začiatkom o 9.00 hod. na Jazere Úhorná. Prihlásiť sa môžete do 30.08.2010 pri p. Šenkýrovej a pri p. Romančíkovi. Doprava je zabezpečená Áviou ráno o 7.30 hod. a o 8.10 hod.,zraz bude pred  Tabakovou továrňou. Poplatok 3,– € sa bude vyberať pri prihlásení.

Základnú údaje ZO SZZP v Smolníku

Základná organizácia Slovenského zväzu zdravotne postihnutých vznikla 27.1.2002. Táto organizácia patrí medzi najaktívnejšie spoločenské organizácie v Smolníku. Má 155 členov.

Výbor ZO SZZP  : Mária Širillová                  –    predseda

Gabriela Saxová                –   podpredseda

Mária Kumpitschová       –  tajomník

Kveta Šenkýrová              –   hospodár

Eva Liptáková                    –   kultúra

Magda Hütterová             –    kronika

Ivan Romančík                  –     šport

Členovia : Tomáš Miroslav, Oravec Jozef, Slovinská Mária, Kluknavská Dana, Theiszová Edita

POZVÁNKA

Slovenský zväz zdravotne postihnutých v Smolníku Vás pozýva dňa 16.02.2010 o 17.30 hod. na fašiangový večierok v Alžbetinom dome. Pred večierkom je o 16.30 hod. svätá omša za živých členov organizácie v RKK v Smolníku. Poplatok 5.– €  (večera a prípitok)

Srdečne Vás pozýva Výbor  ZO SZZP v Smolníku

Prihlásiť sa môžete do 12.02.2009 pri p. Liptákovej, p.Jägerovej, p.Šenkýrovej, v Úhornej pri p. Širilovej a v Smolníckej Hute na Obecnom úrade.

Plán činnosti na rok 2010

JANUÁR :   Zasadnutie výboru ZO, Príprava HČS, Hlásenie za 2. polrok 209, HČS-inkaso známok a kontrola preukazov
FEBRUÁR : Zasadanie výboru, Omša za živých a mŕtvych členov organizácie, Fašiangový večierok, Kúpanie Vrbov
MAREC
:  Zasadanie výboru, Príprava a výber rekondičných pobytov, Soľná jaskyňa Rožňava
APRÍL :Zasadanie výboru, Príprava hlásení, Príprava programu na Deň matiek, Dáma Prakovce, Zájazd Poľsko
MÁJ :   Zasadanie výboru, Rekondičný pobyt Michalovce-Šírava, Oslava Dňa matiek, Jarný pochod Volovec-2roč.-výzva Nálepovku JÚN :  Zasadanie výboru, Guláš v prírode-opekanie,Rekondičný pobyt-Šírava, termálne kúpalisko-Spišský hrad, Markušovský kaštieľ, Okresné športové dni-účasť
JÚL: Zasadanie výboru, Hlásenie na OR, Výlet- pešia túra-ružencová cesta Smolník-Štóska kaplnka 
AUGUST
:  Zasadanie výboru, Príprava projektu Strelecký deň (28.08. alebo 4.9.), Prechádzka po Náučnom chodníku – Smolnícka Píla  SEPTEMBER : Zasadanie výboru, Strelecký deň
OKTÓBER :  Zsadanie výboru, Oslavy-posedenie so seniormi, Hlásenia a inventerizácia majetku, Registrácia na 2%,
NOVEMBER : Zasadanie výboru, Seminár Kráčame vpred, Katarínsky večierok 
DECEMBER
: Zasadanie výboru, Nálepkovo – Náš deň, Jaklovce – stolný tenic, Slávnostné zasadnutie – záver roka

Počas celého roka budem sledovať jubileá našich členov, zúčastňovať sa okresných akcií a program budem aktuálne upravovať podľa záujmu a potrieb.

Slovenský zväz zdravotne postihnutých

Činnosť Slovenského zväzu zdravotne postihnutých za rok 2009

Dňa 29.1.2009 sa konala hodnotiaca členská schôdza našej organizácie, na ktorej sme schválili plán práce na rok 2009 a podľa tohto plánu sme po celý rok pracovali.Začiatkom každého mesiaca sme mali zasadnutie výboru a podľa potreby a náročnosti programu aj viac krát. V januári sme vypracovali hlásenia pre OR za 4/4 2008 a pripravili sme hodnotiacu členskú schôdzu.Vo februári sme mali už tradičný „Fašiangový večierok“ s večerou aj s maskami v reštaurácii Alžbetin dom.V marci sme boli navštíviť našich dlhodobo chorých, pani Leitnerovú a Stanka Imricha.2. apríla sme absolvovali výlet do Poľska. Tiež sme sa zúčastnili okresnej konferencie SZZP v Gelnici.V sobotu 16. mája skupina našich zdatnejších členov absolvovala jarný pochod na „Volovec“, pri ktorom nám pomohli Lesy Smolník tým, že nám poskytli Áviu, ktorou sme sa vyviezli do sedla Pačanského kopca a odtiaľ sme šli až na Volovec. Pri chate sme si upiekli slaninu, klobásy a po občerstvení a krátkom oddychu sme zostúpili dlhou dolinou až do Rožňavy, domov sme prišli unavení, ale plní zážitkov.Naša skupina „Nádej“ pripravila program s ktorým vystúpila na oslavách „Dňa matiek“ , ktoré organizovala obec.V mesiaci jún sme usporiadali okresné športové hry v objekte ZŠ v Smolníku. Vedenie školy nám vyšlo maximálne v ústrety, poskytli nám priestory, športové náradie, kuchárky nám uvarili dobrý obed. Naša organizácia obsadila niekoľko prvých miest v súťaži jednotlivcov a ako družstvo sme obsadili 1. miesto. Naša vďaka patrí vedeniu školy ako aj obci.V júli sme si urobili výlet na „Kežmarské výstavné trhy“ a zúčastnili sme sa otvorenia letnej sezóny na Jazere Úhorná v súťaži vo varení gulášu, kde sme obsadili 2. miesto.V auguste sme sa zúčastnili okresnej akcie : „Slnko svieti i nám“, ktorú každoročne pripravuje ZO Helcmanovce pre postihnuté detí z celého okresu.5. septembra naša základná organizácia pripravila okresnú akciu „Strelecký deň“ na Jazere Úhorná. Bol to náročný deň, nakoľko nám počasie neprialo, bolo chladno a pršalo. Nakoniec sme to zvládli a po súťaži sme mali dobrý obed v novootvorenej reštaurácii „Vodnár“, kde sme si na záver aj zaspievali.V októbri skupina „Nádej“ vystúpila na obecnej oslave „Mesiac úcty k starším“ a tiež sme pripravili pre našich 19 členov nad 75 rokov posedenie s občerstvením, na ktoré nám žiaľ, ani na pozvánky neprišli všetci.V novembri sme sa zúčastnili seminára „Kráčame vpred“ v Mníšku nad Hnilcom a usporiadali sme „Katarínsky večierok“ so živou hudbou a večerou. Večierok sa vydaril, všetci sme sa výborne zabávali a zabudli na všetky zdravotné problémy. Rok sme ukončili 17. decembra okresnou akciou „Náš deň“ v Nálepkove. Počas roka sme sledovali jubileá našich členov, osobne sme blahoželali      80–siatnikom. 25 členov našej základnej organizácie sa zúčastnilo v priebehu roka na štyroch rekondičných pobytoch v Turčianskych Tepliciach. Mnohé naplánované akcie sa neuskutočnili pre nezáujem členov. Štvrťročne sme vypracovávali hlásenia na okresnú radu o stave činnosti v našej základnej organizácii. Na záver chcem poďakovať celému výboru, ktorý pracoval počas celého roka, podľa schváleného plánu činnosti. Ďakujem členom skupiny Nádej za ich činnosť a programy, ktoré pripravovali.Ďakujem našim členom – športovcom, ktorí nás úspešne reprezentovali na športových akciách.Ďakujem našim sponzorom, ktorí nám dali 2 % z daní, obecným úradom za ich podporu a tiež Obecným lesom v Smolníku ako aj vedeniu ZŠ s MŠ v Smolníku za pomoc pri našich akciách.

Širillová Mária