V sobotu 28.5.2011 KNS-miestna skupina Smolník hodnotila svoju činnosť na výročnej schôdzi v budove Alžbetin dom. Táto schôdza tento krát nehodnotila iba predchádzajúci rok, ale aj dvadsať ročnú existenciu. Preto sa chceme obzrieť trocha do minulosti a priblížiť činnosť spolku, ktorú máme podchytenú aj vo veľmi zaujímavej foto dokumentácii.
Samotný karpatskonemecký spolok na Slovensku vznikol v septembri 30.9.1990 v Medzeve, kde bola ustanovujúca schôdza.  Podľa prezenčnej listiny sa z našej obce zúčastnili p. Otomár Vasilco a p.  Anton Horváth.  Nasledujúcom období bol spolok založený v Mníšku nad Hnilcom a postupne sa odčleňovali jednotlivé miestne skupiny. Tých je dnes spolu šesť. Ako posledná vznikla skupina v Dobšinej, ktorá z historického hľadiska tiež patrí do nášho regiónu.  Pri tejto príležitosti bola vydaná publikácia v ktorej sa podrobne opisuje samotný vznik a rozvoj spolku. Pri tejto príležitosti dostal aj náš spolok pamätnú plaketu kancelárie prezidenta slovenskej republiky. Nesmierne si vážime, že sme  boli takto ocenení. V Kežmarku minulého roku si naši členovia, ktorý sa počas celého obdobia až po súčasnosť aktívne zapájali do rôznych aktivít KNS – spolku prevzali z rúk nemeckého veľvyslanca a funkcionárov celoslovenského výboru spolku medaile za svoju aktivitu. Za našu skupinu sme  in memoriam prevzali medailu  za našu bývalú členku Máriu Lorincovú. Všetkým našim členom patrí poďakovanie za snahu zachovávania kultúrnych tradícii a zvykov našich predkov.
Na základe aktivity členov nášho spolku vznikla spevácka skupina s názvom Freundschaft /Priateľstvo/, ktorá sa zapája do dnes do rôznych aktivít v obci aj mimo nej.
Ak sa chceme obzrieť za históriou a činnosťou nášho spolku musíme poďakovať hlavne všetkým starším členom aj tým, ktorý už nie sú medzi nami alebo sa z rôznych dôvodov či už zdravotných alebo iných nemôžu zapojiť do našej činnosti. Sme radi, že nám po nich ostalo mnoho krásnych spomienok  a  fotografii s ktorými sa chceme podeliť na tejto stránke. Mimoriadne a s úctou sa chceme poďakovať pani Márii-Melánke Vasilcovej, ktorá viac ako pätnásť rokov vykonávala funkciu predsedu miestnej skupiny. Jej zanietenosť pre históriu našej obce, zvyky a tradície je nesmiernou studnicou z ktorej môžme čerpať námety aj dnes.
Tak ako minulý rok chceme aj tohto roku pokračovať v projektoch podporených ministerstvom kultúry ako aj vlastnými akciami. Medzi takéto sme zaradili aj turistické pochody na rôzne témy. Tohto roku sa zúčastníme celoslovenského stretnutia národnostných menšín v Kežmarku, kde sa bude prezentovať práve naša obec Smolník. Sme radi, že sa nám osvedčil krok pre ktorý sme sa rozhodli tým, že sme zakúpili výpočtovú, ozvučovaciu a audiovizuálnu techniku pomocou ktorej môžeme priamo komunikovať s predstaviteľmi výboru spolku alebo s rôznymi inštitúciami ako aj s našimi členmi a sympatizantmi doma aj v zahraničí. Naša mailová adresa je kdv.smolnik@gmail.com. Snahou regionálneho výboru je vytvoriť vlastnú internetovú stránku. Priama komunikácia mailom nám umožňuje prístup k rôznym archívnym materiálom. Komunikácia prebieha aj medzi archívmi doma a v zahraničí a už dnes môžme povedať, že sa nám podarilo objaviť rôzne materiáli, ktoré sa bezprostredne týkajú dejín našej obce a života v nej. Verím, že sa nám v nasledujúcich projektoch podarí niečo odprezentovať v našej obci. Spolu autorskou činnosťou sme sa podieľali na tvorbe filmu  STV o obci Smolník s názvom Encyklopédia slovenských miest a obcí, kde boli práve použité staré fotografie a dokumenty s nášho archívu. Za to túto možnosť chceme poďakovať nášmu rodákovi Rafaelovi Szabovi, ktorý nás ako spolok odporúčal slovenskej televízii. Bol to zaujímaví zážitok pre členov spevokolu aj pre mňa osobne.
Aj v nasledujúcom období sa budeme aktívne zapájať do záchrany nášho kultúrneho dedičstva a prezentovať ho napr.v reláciách ako je národnostný magazín a iné. Podieľali sme sa tiež na návrhu prvej brožúrky o obci a kalendári, ktorým sme si overili záujem u verejnosti. Osobne chcem poďakovať Ing. Jozefovi Kravcovi, ktorý spracoval grafický návrh. Máme pripravených niekoľko ďalších aktivít a plánov. Budeme Vás priebežne informovať veríme, že spoločne sa nám podarí naplniť v tomto roku naše plány. Ešte raz chceme poďakovať všetkým členom za ich aktivitu.
Výbor KNS-miestna skupina Smolník
Otomár Vasilco
predseda spolku

 

Comments (4)

Pridaj komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).