Mama je tá, ktorá ruku nám dáva,
mama je tá, ktorá silu stále máva,
….. je tá, ktorá vieru v sebe nosí
i tá, ktorá bdie, či sme obutí, či bosí…

V nedeľu 7.mája 2017 sa o 14.00 hodine v Reštaurácii Alžbetin dom konalo spoločenské podujatie pri príležitosti Dňa matiek. Po úvodnej básni a slávnostnom príhovore starostu obce Radoslava Dlugoša nasledoval kultúrny program, ktorý pripravili deti zo ZŠ s MŠ, členovia SZZP a KNS v Smolníku. V závere sme si opäť po roku všetci zaspievali spoločnú pieseň, teraz to bola –  “Najkrajšia hviezdička…” a tešili sme sa spoločne z toho, že aj tí najmenší ju vedeli krásne zaspievať a s hrdosťou a radosťou ju venovali svojim mamičkám ! Skúsme venovať našu lásku, úctu, pozornosť a objatie našim mamičkám a babičkám nielen počas ich sviatku, ale tak často, ako je nám to umožnené a dopriate!                                                                                                       h.č.