Základná škola v Smolníku sa tiež zapája na Deň Zeme tým, že sa pričiní o jej skrášlenie a upratanie. Zmyslom celého Dňa Zeme je predovšetkým upratať našu zem od nečistôt, pomôcť pri jej zveľaďovaní a skrášľovaní. Každý z nás by si mal uvedomiť, čo je pre nás správne – planétu znečisťovať, alebo ju chrániť a čo najdlhšie zachovávať v čistote. Pretože aj od nás závisí jej trvanie a zároveň aj naše trvanie a život na našej zemi. Prostredníctvom Dňa Zeme sa snažíme pomáhať našej zemi. Na Deň Zeme sa zbiera predovšetkým separovaný odpad, papier, plasty, sklo, ale aj odpad iného druhu, ktorý žiaci našej školy nachádzajú vyhodený v prírode. Odpad sme nachádzali pri ceste na krajnici, v tráve, popri potoku, ale aj v prírode a na rôznych turistických chodníkoch. Deti našej školy boli rozdelené na jednotlivé skupiny, ktoré čistili jednotlivé úseky (multifunkčné ihrisko, areál ZŠ, námestie, ulice Banskú a Rožňavskú, Smolnícky potok až smerom k Turbíne, Jazero Úhorná, Smolnícka Huta, potok v Smolníckej Hute, okolie bývalých Baní, židovský cintorín, kaplnky). Na Deň Zeme sa nám podarilo splniť všetko, čo sme chceli dosiahnuť. Urobili sme všetko preto, aby sme pomohli našej zemi a zveľadili náš kraj, naše okolie

Mgr. Róbert Ďurica

http://www.zssmolnik.sk/sk/Zakladna-skola/Fotogaleria/Fotogaleria-sk-roka-2015-2016/Den-Zeme-24-4-2016.alej