Členovia DHZ Smolník sa dňa 07.05.2001 zúčastnili III. ročníka celoslovenskej súťaže s historickými hasičskými striekačkami v Trenčíne. Táto akcia sa už tradične organizuje v čase osláv Dňa hasičov a záchranárov. Súťaže sa zúčastnilo 12 družstiev, východ reprezentovali okrem nášho DHZ aj družstvá z Matejoviec nad Hornádom a z Hranovnice. Ďakujeme všetkým členom DHZ Smolník za úspešnú reprezentáciu našej obce, že táto akcia bola veľmi zaujímavá a naše družstvo spolu s našou historickou striekačkou úspešné si môžete pozrieť aj na priložených fotografiách.   Ďakujem členom DHZ, že svojou aktívnou činnosťou boli nápomocní aj pri hasení požiarov, ktoré sme mali v obci v mesiaci apríl. Vďaka patrí aj  novým mladým členom, ktorí sa zapájajú do všetkých týchto aktivít, pretože je nesmierne dôležité, aby DHZ mal dostatok nových mladých členov. Aj touto cestou upozorňujeme všetkých záujemcov, ktorí by prejavili záujem o členstvo v DHZ, aby sa kontaktovali priamo na veliteľa DHZ pána Františka Hudáka st., alebo na Obecnom úrade v Smolníku.

 

 

 

 

There are no comments yet.

Pridaj komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).