USVRK-OKA-2014/000628-003

Ministerstvo vnútra SR – Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity

vás pozýva na
informačné stretnutie
k výzve č. I / 2014 Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity

na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra SR na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity.

Na stretnutí sa dozviete všetky informácie o výzve a podmienkach, ktoré sú vo výzve stanovené.

Stretnutia sa uskutočnia nasledovne:

  • Košice, 13. 3. 2014 o 09:00h

v zasadačke Okresného úradu Košice okolie, Hroncova 13, Košice

  • Spišská Nová Ves, 13. 3. 2014 o 13:00h

v zasadačke Mestského úradu, Štefánikovo námestie 5, Spišská Nová Ves

  • Zvolen, 14. 3. 2014 o 10:00h

v priestoroch  Okresného úradu, Námestie SNP 35, Zvolen (pri OC Európa)

V prípade otázok môžete kontaktovať:
Ing. Martina Juráková, martina.jurakova@ks.vs.sk, tel: 0917 797 244
PhDr. Ing. Ivan Mirga, ivan.mirga@minv.sk, tel: 0917 575 692