V pondelok 05. decembra 2016 o 18.00 hodine nás v Rímskokatolíckom kostole navštívil Svätý Mikuláš spolu so svojimi anjelikmi. V úvode vdp. Mgr. Martin Keruľ porozprával prítomným niečo z histórie a potom už nášho Mikuláša potešili detičky so svojimi básničkami a pesničkami. Anjeliky rozdali sladkú odmenu a spolu s Mikulášom zapálili sviečky na Adventnom venci a samozrejme, rozsvietili krásny vianočný stromček, ktorý nám bude spríjemňovať prichádzajúce vianočné dni.  Krásny Advent všetkým !                       h.č.