Vianočné separovanie odpadu

Vianocne_plagaty_triedime

Obec Smolník v záujme zvýšenia triedeného zberu biologicky  rozložiteľných komunálnych  odpadov touto formou zverejňuje informačné materiály

kompostovanie

predchadzanie-vzniku-odpadov

neplytvajte-potravinami

vyuzitie-bioodpadu-zahrada

ZMENA PREVÁDZKOVEJ DOBY NA ZBERNOM DVORE V SMOLNÍKU

info tabula_Zberný dvor_Smolník_sezona_pneu

 

POPIS SYSTÉMU ZBERU ODPADU

popis systému zberu_smolnik_2017

 

KALENDÁR ZBERU ODPADU

sep.zber smolnik_2018

 

SEPAROVANÝ ZBER

Co patri a nepatri do farebnych kontajnerov

Co sa z recyklovaneho odpadu vyraba

Zakladne pravidla triedenia