Na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR návrat detí a žiakov do škôl a školských zariadení posúva o týždeň.

Plánovaný návrat detí a žiakov do MŠ a ZŠ je 25.januára 2020. Situácia sa však môže zmeniť v závislosti na vývoji epidemiologickej situácie.