Obec Smolník zverejňuje VZN č. 37/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady v súlade s 6 ods. 3 zákona o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

VZN-č.-37

V Smolníku, 14.12.2012

PhDr. Margita Brutovská

starostka obce Smolník

There are no comments yet.

Pridaj komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).