Obec Smolník v spolupráci s Baníckym spolkom Bratstvo Smolník & Smolnícka Huta intenzívne pracuje na vytvorení Historickej miestnosti našej obce, kde bude prezentovaná nielen história baníctva, ale celkový život v našej obci, ktorý je úzko spätý aj s ručnou výrobou cigár. V historickej miestnosti budú umiestnené fotografie a rôzne dobové historické predmety, ktoré boli prezentované aj počas tohtoročného Baníckeho dňa a budú pripomínať našim občanom a návštevníkom našej obce, aký bol život v našej obci v minulých rokoch. Historická miestnosť bude k dispozícii každému, kto bude mať o to záujem.

     Historická miestnosť sa nachádza v budove Obecného úradu v priestoroch bývalých kozmetických služieb, bude k dispozícii pre verejnosť v pracovných dňoch od 8.00 hod. do 14.00 hod., počas víkendu bude daný telefonický kontakt na zodpovedné osoby.

     Dovoľujeme si aj touto cestou osloviť našich spoluobčanov, prípadne návštevníkov obce, ktorí majú v osobnom vlastníctve historické fotografie a rôzne dobové predmety a sú ochotní ich darovať na účely prezentácie našej krásnej obce nech sa kontaktujú na Obecnom úrade v Smolníku pri p. Čečovej, prípadne na t. č. 0903422554.