MTB 2018

… srdečne pozývame širokú športovú verejnosť …

ONLINE   REGISTRÁCIA  AKTÍVNA

prvých 100 zaregistrovaných účastníkov dostane funkčné tričko s logom :

MTB 14.7.2018   SMOLNÍK           

 

Medzinárodný deň detí

Dňa 1.6.2018, tak ako všade vo svete, sa v Smolníku oslavoval medzinárodný deň detí. Učitelia spolu s rodičmi pripravili pútavý program s množstvom aktivít. Oslavy dňa detí sa okrem žiakov ZŠ s MŠ v Smolníku zúčastnili aj zástupcovia obce a rodičia. Veľká vďaka patrí učiteľom a rodičom, ktorí tento program pre deti pripravili.

Valné zhromaždenie Baníckeho spolku Bratstvo Smolník a Smolnícka Huta

V sobotu 19. mája 2018 sa konalo Valné zhromaždenie baníckeho spolku Bratstvo Smolník a Smolnícka Huta na ktorom sa zhodnotila činnosť za rok 2017, vytýčili sa plány a úlohy na rok 2018, diskutovalo sa o aktuálnych problémoch. Členovia spolku budú aj naďalej pokračovať v zachovávaní a udržiavaní baníckych tradícií.                                                   h.č.

Prezentácia knihy : “Kardinál Jozef Tomko – Život v službe evanjelia”

Dňa 3. mája 2018 sa v Aule Teologickej fakulty v Košiciach konala prezentácia knihy : „Kardinál Jozef Tomko – Život v službe evanjelia“ na ktorú dostal pozvanie aj starosta našej obce p. Radoslav Dlugoš, prezentácie sa zúčastnil aj vdp. CSILic. Jozef Spišák.  Pri osobnom stretnutí s Mons. Tomkom starosta obce odovzdal pozdrav v mene všetkých veriacich našej obce a touto cestou odovzdáva všetkým veriacim z našej farnosti a z farnosti Smolnícka Huta apoštolské požehnanie od pápeža Františka a tiež osobné požehnania aj od košického arcibiskupa – metropolitu  Mons. Bernarda Bobera a nášho rožňavského biskupa Mons. Stanislava Stolárika.

 

DEŇ MATIEK 2018

„Mama je najvernejším priateľom, ktorého máme. Je pri nás vždy, keď prekonávame ťažké životné skúšky, krízy, neúspechy. Je pri nás v nešťastí, pomáha nám, keď nás priatelia opúšťajú, keď sa topíme v problémoch. Vždy a napriek všetkému bude s nami držať a usilovať sa pomôcť a poradiť nám, aby rozptýlila chmáry a prinavrátila mier do našich sŕdc.“ – Washington Irving

V  nedeľu, 13. mája 2018 sa v Reštaurácii Alžbetin dom uskutočnilo spoločenské podujatie pri príležitosti Dňa matiek. Prítomným mamičkám a babičkám sa prihovoril starosta obce Smolník Radoslav Dlugoš, kultúrny program si pripravili členovia SZZP v Smolníku a žiaci ZŠ s MŠ v Smolníku. Radosť v očkách našich najmenších a ich bezprostredné a milé vystúpenie bolo pre prítomné mamičky a babičky určite tým najkrajším poďakovaním za ich lásku a každodennú starostlivosť.

 

 

Poklona sv. Jozefa robotníka

V utorok 1. mája 2018 sa v Rímskokatolíckom kostole v Smolníku konala slávnostná bohoslužba – Poklona sv. Jozefa robotníka. Slávnostnú omšu celebroval vdp.  Mgr. Martin Keruľ a stalo sa už v našej obci tradíciou, že sa tejto slávnostnej sv. omše zúčastňujú aj členovia Baníckeho spolku Bratstvo Smolník a Smolnícka Huta, členovia DHZ Smolník a tohto roku prijali aj pozvanie členovia Baníckeho spolku Spiš Spišská Nová Ves a členovia Baníckeho spolku z Helcmanoviec. Naše deti s insigniami chýbali –  a to nie preto, že sa im nechcelo, ale naše insignie a historické kladivá sú súčasťou už avizovanej výstavy “Baníctvo v Smolníku”, ktorá je k dispozícii pre širokú verejnosť v STM v Košiciach do 6. júna 2018.                                               h.č.

OBEC SMOLNÍK dáva do pozornosti konanie niektorých osôb na našom cintoríne ….

Obec Smolník ako správca pohrebiska má počas celého roka umiestnený na cintoríne veľkoobjemový kontajner na odpad z hrobov, ako sú umelé kvety, vence, kahance. Minimálne 2 x ročne zabezpečuje vývoz kontajnera na skládku odpadov v Spišskej Novej Vsi.

Preto každého návštevníka cintorína nepríjemne prekvapila bezohľadnosť tých, ktorí tento týždeň odpad v značnom množstve nahádzali k vchodovej bráne cintorína.

Keďže všetci máme snahu udržiavať miesto odpočinku našich príbuzných v úhľadnom a pietnom stave,  žiadame vás, vážení občania, o súčinnosť k zamedzeniu ďalšieho takéhoto konania.

 

V Smolníku, 26.4.2018                                                               Radoslav Dlugoš, starosta obce

 

Baníctvo v Smolníku – výstava STM Košice

V utorok 17. apríla 2018 sa v Slovenskom technickom múzeu konala vernisáž výstavy BANÍCTVO V SMOLNÍKU – výstavu zorganizovalo STM Košice v spolupráci s Baníckym spolkom Spiš Spišská Nová Ves, obcou Smolník a Baníckym spolkom Bratstvo Smolník a Smolnícka Huta. Výstava bude k dispozícii pre širokú verejnosť do 3. júna 2018. Fotografie z vernisáže nájdete v priloženej prílohe – potešiť sa z nich môžu aj tí, ktorí nemôžu výstavu vidieť osobne…                                                                                                                        h.č.

pozvanka Banictvo v Smolniku